Adatvédelem
  1. A vd.hu az EVDSZ szolgáltatása. A vd.hu tartalmának ingyenes vagy fizetős szolgáltatásaként való továbbfelhasználása csak az EVDSZ előzetes engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.
  2. A vd.hu adat- és hírtartalmának pontosságáért és valódiságért az EVDSZ az előállítás során tőle minden elvárhatót elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, de a tartalom pontosságával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
  3. Az EVDSZ a regisztrált felhasználók és az előfizetők adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve ebbe a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény előírásainak betartását. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait az EVDSZ vagy közvetlen megbízottja tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadan felhasználhatja. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait az EVDSZ közvetlen üzletszerzésre csakis hozzájárulásuk esetén használhatja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
  4. A vd.hu-n külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) is található. Az EVDSZ semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért.
  5. A vd.hu szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából eredő esetleges károkért az EVDSZ nem felel.
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok