2102-ben fog egy magyar nő annyit keresni, mint egy férfi
Forrás: index.hu/liganet.hu
2019. március 08.
A jelenlegi trendek alapján Magyarországon 2102 körül, azaz nagyjából nyolcvan év múlva számíthatunk arra, hogy eltűnik a nők és férfiak közötti kereseti rés. Számos európai ország erre már húsz év múlva számíthat.

A nemek közti kereseti rés (Gender Pay Gap) azt mutatja meg, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők bruttó átlagkeresete hány százalékkal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez globálisan kb. 30 százalék, az EU-átlag 16,7 százalék, Magyarországon 15,1 százalék. (Érdekesség, hogy a közszférában ez 2016-ban 11,8 százalék volt csak, tehát ott kisebb a különbség.)

A magyar kereseti rés alapvetően a következő okokra vezethető vissza:

  • kevés a női vezető (ezáltal kevés a sokat kereső nő)
  • a nők heti 26, a férfiak heti 9 óra láthatatlan munkát végeznek (ide tartozik a háztartás és pl. az önkéntes munka is)
  • a nők gyakrabban szakítják meg a karrierútjukat (pl. gyermekvállalás vagy idős családtag gondozása miatt)
  • oktatási és munkaerőpiaci szegregáció
  • egy állásinterjún kevesebbet tudnak kialkudni a nők, egyfelől kevesebbet ajánlanak nekik, másfelől maguk is kevesebbet kérnek.

A nemek közti fizetési különbséget többféle szervezet is méri és kutatja. A Világgazdasági Fórum 2016-os jelentésében például Magyarország a 144 ország közül a 130. helyen állt e tekintetben, de van olyan felmérés, amely az országot a középmezőnybe sorolja.

A PwC 2017-es jelentése azért különösen érdekes, mert az eddigi trendek alapján próbál meg következtetni arra, hogy a fizetési különbség mikor fog eltűnni. A főbb megállapítások:

  • A bérszakadék eltüntetéseben Új-Zéland, Szlovénia és Lengyelország áll a legjobban.
  • A legrosszabbul Korea, Japán és Németország.
  • Várhatóan 20 éven belül megszűnik a bérszakadék Lengyelországban, Luxemburgban, Belgiumban, Írországban és Görögországban.
  • Magyarországon az előrejelzés szerint ez 2102-ben jön el.

Az keres, aki dolgozik


A fizetési különbségek mögött és mellett ott vannak a foglalkoztatottsági és az oktatásbeli eltérések is. Az Eurostat 2015-os adatai szerint a nők foglalkoztatottsági rátája Svédországban, Finnországban és Észtországban a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Olaszországban és Máltán. Magyarország a középmezőnyben van, 42,6 százalékkal. Ez azonban jócskán elmarad attól, amit a kormány 2006-ban ígért. A nemzeti célkitűzés szerint 2008-ra 51,8; 2010-re 53,2 százalék lett volna a nők foglalkoztatottsága.

Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon a nők inaktivitási rátája is igen magas, egyrészt a hosszúra nyúló gyermekgondozási időszak, másrészt a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulása miatt. Ugyanakkor a nők munkaerőpiaci részvétele szempontjából az elmúlt 25 év legfontosabb változása az volt, hogy már nemcsak a gyes, de a gyed mellett is dolgozhatnak a nők.

Magyarországon a nők körében 11,8 százalék a korai iskolaelhagyók aránya (azaz a 18-24 évesek között ilyen arányban rendelkeznek csak középfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel), az uniós átlag 9,2 százalék.

Viszonylag jó a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (a 30-34 éves nők 44 százalékának van diplomája), ugyanakkor nagyon aggasztó, hogy a magyar nők egy diplomával a zsebükben mindössze kétharmadnyi fizetésemelkedésre számíthatnak a férfiakkal összehasonlítva.

 

 

forrás: index.hu

 

Csökkent a bérszakadék

A LIGA Szakszervezetek és annak Esélyegyenlőségi Bizottsága kiemelten fontosnak tartja a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását. Ennek megfelelően időről időre szervez olyan rendezvényeket, amelyek középpontjában ennek a témának valamely szegmense áll, így például a témák között szerepelt az elmúlt években a nemi alapú munkahelyi erőszak visszaszorítása és az úgynevezett láthatatlan munka is, mely a fizetetlen háztartási munkát takarja. Emellett, követve az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség Pán-Európai Regionális Tanácsának munkáját, rendszeresen tájékoztatást adunk a nemzetközi vonatkozású, esélyegyenlőséget érintő témákban is.

Az idei nemzetközi nőnap alkalmából a olyan folyamatokra szeretnénk ráirányítani a figyelmet, amelyek pozitív irányú változást eredményezhetnek a férfiak és nők esélyegyenlőségéért folytatott munka területén.

Az egyik ilyen a nemek közötti bérszakadék lassú, de csökkenő tendenciája. Dr. Borbély Szilvia 2018 áprilisában megjelent „Magyarország: a nők és férfiak bére közötti szakadék” című elemzése mutatja, hogy az Eurostat adatai alapján a nők és a férfiak bruttó átlagos órabére közötti különbség 2013-ban 18,4% volt, azaz a férfiak ennyivel kerestek többet. Ez az érték 2014-re 15,1%-ot mutatott, majd 2015 és 2016-ban 14%-on stabilizálódott. Az EU átlag ehhez képest 16,3%. Tehát 2013-hoz viszonyítva a legutóbbi adatok alapján 2016-ra 4,4%-al csökkent a nők és férfiak közötti kereseti különbség hazánkban. Érdekes képet mutat a korosztályi megoszlás, melyből kiderül, hogy a bérek közötti különbségek az életkor előrehaladásával egyre növekednek. Ez a tendencia leginkább a 35-54 év közötti korosztályt és a 65 év felettieket érinti (22%). Ágazati szempontból a legnagyobb a bérek közötti különbség a pénzügyi és biztosítási tevékenységet folytatók körében, itt ugyanis 2016-ban 34,2%-al kerestek többet a férfiak.

A javuló átlagos értékekhez képest láthatjuk, hogy vannak még területek, ahol sok munka vár ránk a bérkülönbségek csökkenése érdekében, azt azonban nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kollektív szerződések és a bértárgyalások hatékony eszköznek bizonyulnak ennek leküzdésében.

Nemzetközi területen jelentős kezdeményezésről tudunk beszámolni. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normaalkotási folyamata idén is folytatódik a nők és férfiak elleni munkahelyi erőszak és zaklatás visszaszorítása érdekében. A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) 2018 júniusában tárgyalta először annak a nemzetközi munkaügyi normatervezetnek a szövegét, amelynek célja a nők és férfiak elleni munkahelyi erőszak és zaklatás megállítása. A normatervezet két részből áll: egy egyezményből és egy ezt kiegészítő ajánlásból. Amennyiben elfogadásra kerülnek ezek a szabályok, akkor egy olyan nemzetközi sztenderd jöhet létre, amely egyértelműsíteni fogja a nemi alapú munkahelyi erőszak és zaklatás fogalmát, pontosan behatárolja majd a lehetséges áldozatok és elkövetők körét, emellett nagy hangsúlyt fektet majd a megelőzésre és az áldozatok védelmére, megsegítésére.

Ennek a folyamatnak a támogatása érdekében a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Pán-Európai Regionális Tanácsának Női Bizottsága, melynek egyik alelnöke Szabó-Zsura Brigitta a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Bizottságának vezetője, a következő kiáltványt tette közé nőnap alkalmából:

KIÁLTVÁNY


Az erőszak és különösen a nőkkel szembeni erőszak a mai napig a legkevesebb esetben jelentett, de a legrombolóbb hatású jelenség a munka világában. Veszélyezteti az áldozatok megélhetését és olykor emberéleteket is. Munkavállalókat és családokat tesz tönkre. Rontja a vállalkozások hírét és milliárdokba kerül a gazdaságnak. A nemek közötti egyenlőség előfeltételei közé tartozik a nők vezetésben való részvételének erősítése, a munkahelyi erőszak és zaklatás megszüntetése és az egyenlő díjazás. A nemi alapú munkahelyi erőszak a szegénység csapdájába ejti a nőket, megakadályozza függetlenségüket, kirekeszti őket a közösségből és abból, hogy befolyásukat növeljék. Az alacsony munkabérek és a veszélyes munkakörülmények mellett a nemi alapú erőszak is gyakori a globális ellátási láncoknál dolgozók körében.

A nemi alapú munkahelyi erőszak megszüntetése a munkahelyeken a szakszervezeti mozgalom egy befejezetlen ügye. Nem beszélhetünk tisztes munkáról azokon a munkahelyeken, ahol erőszak fordulhat elő. Szakszervezetként a nemi alapú erőszak problémáját a szervezési és a kollektív tárgyalási programjaink elejére kell tennünk, egy szinten az egyenlő bérekkel, a családbarát munkahelyekkel és a diszkrimináció mentességgel.

2019. március 8-án ismét nők millió emelik fel szavukat a munkavállalói jogokért, az egyenlő bánásmódért mindenki számára, az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérért és a szervezkedés jogáért. Ahol a nők egyenlőtlenségekkel és diszkriminációval szembesülnek ott a munkahelyi erőszak is előfordulhat.

A nemzetközi nőnap alkalmából mutassuk meg ismét erős elkötelezettségünket a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében!

A LIGA Szakszervezetek támogatja a férfiak és nők közötti bérszakadék csökkentését és a nemi alapú munkahelyi erőszak és zaklatás megszüntetését célzó intézkedéseket!

forrás: liganet.hu

Kapcsolódó linkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok