Az industriAll Europe Energetikai állásfoglalása
2019. március 28.
Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCCC) keretében létrejött Párizsi Megállapodás célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedést az iparosodás előtti átlaghőmérséklethez képest 2 °C fok alatt tartsa.
A Megállapodáshoz csatlakozó 195 országnak az évszázad közepéig szóló stratégiát kell benyújtania 2020-ig.

(az elkészült nyilatkozat alapján, egy kivonatos formát készítettünk, amit most közzé tesszük. A teljes dokumentum fordítása a mellékletből letölthető)

Az EU Bizottság 2011-ben célul tűzte ki, hogy 2050-re, az 1990-es szinthez képest 80-95% kal csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsájtása. A jelenlegi 2030-ra szóló célkitűzés (32,5% energiahatékonyság és 32% megújuló energia) eredménye az lehet, hogy a nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-re 60%-kal csökken. Ez nyilvánvalóan nem lesz elegendõ ahhoz, hogy lelassítsa a potenciálisan katasztrofális hõmérsékletemelkedést.

Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközi Munkacsoport (IPCC) legutóbbi, 1,5 °C-ról szóló jelentése egyértelművé tette: az emberi tevékenység eddig körülbelül 1 °C-os globális felmelegedést okozott, most már szélsőséges időjárási és éghajlati változásokat tapasztalunk, és a hőmérséklet továbbra is emelkedik. Az 1,5 °C-os küszöb átlépése jelentősen veszélyeztetni fogja az emberek egészségét és biztonságát, a gazdasági növekedést, a biológiai sokféleséget, valamint lefelé tartó spirált hoz működésbe a szociális sebezhetőség és konfliktusok terén. 2050-et követõen, a globális kibocsátás nulla nettóra történõ csökkentése az egyetlen módja annak, hogy a bolygót megmentsük.

A 2050-ig szóló új stratégia 8 forgatókönyvet tartalmaz, melybõl 5 db 80%-os, 1 db 95%-os csökkenést érne el és 2 db pedig a nulla nettó kibocsátást célozza meg.

Az Európai Bizottság 7 építőelemet határozott meg a nulla nettó kibocsátással működő gazdaság megteremtéséhez:

- az energiahatékonyságból származó előnyök maximalizálása;

- a megújuló energiaforrások fejlesztésének maximalizálása. 2050-re az energia szükségletben a villamos energia részesedése el kell érje az 53%-ot (ami akár 2,5-ször nagyobb villamosenergia-termelést jelent) és a villamos energia 80%- a megújuló energiaforrásokból kell származzon;

- a közlekedés szén-dioxid-mentesítése;

- a digitalizált és körkörös gazdaságra történő gyors átállás (az újrahasznosítás és az újrafelhasználás csökkenteni fogja az anyagbevitelt. Az energianintenzív anyagokat új anyagok (kompozitok, szénszálak) fogják felváltani. A termelési folyamatokban a fosszilis tüzelőanyagok villamos energiával, hidrogénnel, megújuló szintetikus tüzelőanyagokkal és biohulladékkal helyettesíthetők.);

- a Megfelelő szintű intelligens hálózati infrastruktúra kiépítése és éghajlatbiztossá tétele, transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok (beleértve az intelligens hálózatokat és hidrogénvezetékeket) időben történő biztosításával; - a biogazdaság előnyeinek teljes körű kihasználása és szén-dioxid-elnyelők létrehozása; - a fennmaradó CO2-kibocsátás kezelése szén-dioxid leválasztással és tárolással; Az EU Bizottság által elfogadott klímabarát építőkövek - később - kötelező célokká válhatnak. A klímabarát gazdaság felé vezető út hatalmas ipari átalakulást igényel.

- a biogazdaság előnyeinek teljes körű kihasználása és szén-dioxid-elnyelők létrehozása;

- a fennmaradó CO2-kibocsátás kezelése szén-dioxid leválasztással és tárolással;

Az EU Bizottság által elfogadott klímabarát építőkövek - később - kötelező célokká válhatnak. A klímabarát gazdaság felé vezető út hatalmas ipari átalakulást igényel.

Az industriAll Europe tisztában van azzal is, hogy a klímabarát gazdaságra történő átállás során megjelenő kb. 1 millió új munkahely (az EU Bizottság becslése) mellett is rengeteg munkahely fog megszűnni (a fosszilis tüzelőanyagok "fokozatos" megszűnése pl. a szénbányászatban, a fosszilis tüzelőanyag kitermelésélben-feldolgozásában), és ez nyugdíjazással nem lesz kezelhető. A munkahelyek megszűnése elsősorban az alacsonyabb GDP-vel rendelkezõ régiókban fog bekövetkezni, hiszen itt koncentrálódik a foglalkoztatás a fosszilis tüzelőanyag-kitermelési és az energiaintenzív termelési ágazatokban. Ezért kell ellenőrizni és kezelni a modernizációs folyamatot, társadalmilag elfogadható átmenetet kell biztosítani, amely egyetlen munkavállalót vagy régiót sem hagy magára.

______________________________________________________________

Ezért fogalmazták meg a Kelet-Közép-Európai országok villamosenergia-ipari ágazataiban szerveződő szakszervezetek is a "Szakszervezetek Politikai Nyilatkozata" című dokumentumot (2017. november 29.), az EVDSZ kezdeményezésére.

Ebben leszögezik, hogy elvárjuk:

- az igazságos átmenet garanciái mellet, a tisztességes átmenet garanciáinak megteremtését

- az európai szintű kollektív szabályozások rendszerének kialakítását,

- a hazai erőforrások (energiahordozók, beépített kapacitások, humán erőforrások) felhasználását biztosító megoldások elérését,

- a biztonságot (ezen belül) a munkahelyek biztonságát is támogató intézkedések kimunkálását,

- EU-s támogatási rendszerek technológia-semlegességét,

- az EU és ezen belül a nemzetállami energiafüggőség csökkentését szolgáló technológiák megjelenésének támogatását,

- a technológia-semlegesség elvét szolgáló átalakulást,

- a nemzeti szuverenitás, a tagállami hatáskörök tiszteletben tartását,

- az arányosság elvének az érvényre juttatását,

- energiamix meghatározását biztosító tagállami jogok megőrzését."

______________________________________________________________

Az industriAll Europe számos kulcsfontosságú követelményt határozott meg a sikeres átmenet érdekében:

Elvárások a gazdaság- és iparpolitika területén:

- az ipar- és a környezetpolitika integrálása,

- a hosszú távú stratégia átültetése operatív rövid távú ipari akciótervekbe,

- átfogó stratégia kidolgozása az energiaintenzív iparágak szén-dioxid-mentesítésére,

- a környezetbarát termelési folyamatokba való beruházások támogatása, (Egyedül az energiainfrastruktúra esetében, a stratégia 175-290 milliárd kiegészítõ beruházást igényel. Egyértelmûvé kell tenni azt is, hogy az átalakítás költségei hogyan oszlanak meg a társadalomban és az ipari értékláncok között.)

- Az európai állami támogatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálata, az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra történõ átállást elõsegítõ hatékonyság alapján,

- azon ágazatok és régiók figyelemmel kísérése, amelyekben visszaesés várható, vagy amelyeknek át kell alakulniuk,

- a szén-dioxid-semleges politikák elterjesztésének elõsegítése, valamint szoros nemzetközi együttmûködés annak érdekében, hogy a Párizsi Megállapodást aláíró felek hosszú távú éghajlatpolitikákat dolgozzanak ki, terjesszenek be és hajtsanak végre.

- Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékek elõmozdítása fiskális politikákon (adók és támogatások formájában), termékszabványokon, környezetbarát tervezésen, közbe-szerzéseken keresztül.

Elvárások a szociális politikákban:

- a tömeges leépítések helyett a zökkenőmentes átmenet biztosítása a munkavállalók számára. A belső mobilitás ösztönzése, a szociális védőhálók létrehozása. Megfelelő idő és forrás biztosítása a régiók és a munkavállalók számára az alkalmazkodáshoz.

- be kell fektetni a humánerőforrásokba (továbbképzés, átképzés). Biztosítani kell az alacsony jövedelmű emberek alapvető szükségleteinek (mint pl. a villamos energia) ellátását, az átalakulással járó növekvő költségek ellenére is és kezelni kell az energiaszegénységet is! "Igazságos Éghajlatváltozási Alapot"-ot kell létrehozni a sebezhető régiók és ágazatok támogatásának biztosítására.

- a társadalmi feszültségek elkerülését segítő körkörös gazdaság által teremtett munkalehetőségek kihasználása.

- a szociális párbeszéd kultúrájának megteremtése minden szinten (vállalati, ágazati, regionális, nemzeti).

Az EVDSZ is számos kérdésben hasonlóan gondolkodik, mint az industriAll Europe. Erre tekintettel az EVDSZ részéről is támogatandó az új éghajlatváltozási stratégia megalkotása során megfogalmazott szlogennel fémjelzett a "Tiszta bolygót mindenkinek" c. politika, ha a szakszervezeti követelések teljesülnek. Nemes cél és egyben gyermekeink iránti kötelezettségünk is, a földünk jó állapotának megőrzése, még ha a terv végrehajtása nem is lesz könnyű, hiszen mélyreható ipari és társadalmi átalakulást igényel! Az EU-ban az ipari tevékenységek átalakítása, már az első évtizedében is komoly kötelezettség vállalást jelent a tagállamok számára, ezért fontos annak a jogos elvárásnak a teljesülése miszerint, már ebben az időszakban is minőségi munkahelyek kell, hogy létrejöjjenek!

A politikailag megvalósítható átmenet biztosításához, döntő fontosságú lesz a társadalmilag igazságos átmenet, melynek garanciáit meg kell teremteni!

- tj -

 

Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok