EVDSZ Alapvető programpontjai (2018-2023)
Elfogadva az EVDSZ VII. Tisztújító Taggyűlésén 2018. november 30-án
2018. december 12.
Mottó:
„Csak erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező vállalati szakszervezetekkel lehet erős az ágazati szakszervezet, ugyanakkor minél erősebb az ágazati szakszervezet, annál hatékonyabb lehet a vállalati szakszervezeti munka, az érdekképviselet, az érdekvédelem, az érdekérvényesítés!”

Az EVDSZ Küldetése

„Az EVDSZ olyan szervezet, amelynek alapvető célja a szakszervezeti tagság érdekeinek hatékony képviselete, védelme és érvényesítése döntően a villamosenergia-ipar területén.”

A küldetés teljesítése érdekében az EVDSZ az alábbi Alapvető programpontokat határozza meg, amelyek sorrendje prioritási sorrendet is jelent:

Az EVDSZ Alapvető programpontjai (2018-2023)

1. Az EVDSZ a szakszervezeti tagság alágazati érdekképviseletének, érdekvédelmének, érdekérvényesítésének alapvető feltételének tekinti az alágazati szociális párbeszéd, a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) működ/tet/ését, az alágazati munkáltatói érdekképviseleti szervezet, a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói Szövetségének létét. Alapvető cél ezek fenntartása.

2. Az EVDSZ a szakszervezeti tagság alágazati érdekképviseletének, érdekvédelmének, érdekérvényesítésének alapvető értékeként tekint a Villamosenergia-ipari Alágazati Kollektív Szerződésre (VKSZ) és annak kiterjesztésére. Ugyancsak alapvető érték az éves bérmegállapodások VKSZ-ben rögzített rendszere és a kedvezményes villamosenergia-vásárlás és annak rendeletben való rögzítettsége. Alapvető cél ezek fenntartása és lehetőség szerint a tagság érdekei szerint a feltételek javítása.

3. Az EVDSZ alapvető célként határozza meg a Munka Törvénykönyvének a tagság érdekeinek megfelelő módosítását, különös tekintettel a köztulajdonra vonatkozó diszkriminatív rendelkezések megszüntetésének elérését, a sztrájktörvény módosítását, a rugalmas nyugdíjrendszer kialakítását, a korhatár előtti ellátás lehetőségének biztosítását, a nyugdíjkorhatár további emelésének megakadályozását.

4. Az EVDSZ alapvető célként határozza meg továbbá, hogy a a tagság érdekében a villamosenergia-iparban tevékenységet végző munkáltatók TEAOR besorolása 35.1 legyen. Az érdekképviseleti munkánk során vizsgálni kell a villamosenergia-ipar tulajdonosi strukturális változásait és érdekérvényesítési tevékenységünket ezekhez a változásokhoz fokozatosan igazítani kell.

5. Az EVDSZ alapvető célként határozza meg a tagság érdekében azt is, hogy mindazon alapítványokban, pénztárakban, ahol az EVDSZ alapító volt a szakszervezeti tagság érdekei érvényesüljenek a megválasztott képviselők útján.

6. Az is az EVDSZ alapvető célja, hogy működési feltételei rövid-, közép- és hosszú távon is biztosítottak legyenek, a gazdálkodása egyensúlyba legyen. Lehetőség szerint a szövetségi működést elősegítő pályázati forrásokat is be kell vonni a célok teljesülése érdekében.

Az alapvető célok megvalósulása érdekében további programpontok kerültek meghatározásra.

7. Vizsgálni kell az új tagok felvételének lehetőségét mind ágazati, mind helyi szinten, valamint a fúzió lehetőségét. A hatékony tagszervezés módszereit minél szélesebb körben meg kell ismertetni, a szakszervezeti szolgáltatásokkal a szakszervezeteket vonzóvá kell tenni, illetve a fiatalokkal meg kell ismertetni a szakszervezeti munkát és el kell fogadtatni a szakszervezeti tagság szükségességét.

8. Az alapvető célok megvalósulása érdekében biztosítani kell, hogy a tagszakszervezetek tevékenységének koordinálása mellett a társaságcsoport szinten jelentkező érdekek is megjelenjenek az EVDSZ működése során.

9. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése és a tagok érdekeinek érvényesülése érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja tagságát a globális és az európai szakszervezeti szövetségekben, a PSI-ban az EPSU-ban és az IndustriAll-ban és lehetőség szerint részt vesz az Európai Villamosenergia-ipari Szociális Párbeszéd Bizottságban. Fejleszti együttműködését a V4 országok valamint Szlovénia villamosenergia-iparban működő szakszervezeteivel. Kétoldalú kapcsolatokat épít ki és ápol mindazon, a villamos-energia területén működő szakszervezettel, akikkel a kapcsolat fenntartása segíti az ágazati célok megvalósulását vagy bármely tagszakszervezet számára fontossággal bír a tagok érdekeinek érvényesülése miatt.

10. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja, illetve erősíti kapcsolatrendszerét a villamosenergia-ipar irányítását ellátó illetve a munka világát felügyelő kormányzati szervekkel. Aktívan és kezdeményezően részt vesz a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórum (KVKF) munkájában. Az EVDSZ a munka világát és az energia szektort érintő jogszabályok megalkotását, módosítását befolyásolni kívánja.

11. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése érdekében az EVDSZ továbbra is fenntartja, illetve erősíti kapcsolatrendszerét az országgyűlésben mandátumot szerzett pártokkal.

12. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése érdekében az EVDSZ, a LIGA Szakszervezetek tagjaként aktívan befolyásolja a konföderáció céljainak kitűzését és szakszervezeti tevékenységét.

13. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése érdekében az EVDSZ továbbra is szorosan együttműködik a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetével. Együttműködik mindazon az energiaszektorban, illetve a közszolgáltatás területén működő (víz, gáz) más szakszervezetekkel és civil szervezetekkel, akik támogatják érdekképviseleti, érdekvédelmi és érdekérvényesítési tevékenységünket.

14. Az alapvető célok megvalósulásának elősegítése érdekében az EVDSZ továbbra is szorosan együttműködik a érdekképviseleti munka más területein működő testületekkel, képviselőkkel (Munkavédelem, Üzemi Tanács, Felügyelő Bizottság, Európai Üzemi Tanács, stb.). Az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében meg kell jelenítenünk a rétegérdekeket is, a műszakosok, a nyugdíjasok, a fiatalok érdekeit. Törekednünk kell arra, hogy azon társaságoknál, ahol szakszervezeti tagságunk munkaviszonyban áll, az esélyegyenlőség érvényesüljön.

15. Az érdekérvényesítés során is az együttműködésre törekszünk. A tagság és a munkavállalók érdekeit elsősorban tárgyalóasztal mellett kívánjuk érvényre juttatni, de szükség szerint a keményebb eszközöket is igénybe veszünk.  Elengedhetetlen feladatunk a sztrájkképesség biztosítása mind a szabályozás, mind a tagság mozgósítása terén. Ugyanakkor fel kell kutatni és alkalmazni kell mindazon eszközöket (pl. munkavédelmi normák, lobbi tevékenység, „médiaháború”, engedetlenségi akció, munkalassítás stb.), amelyek az érdekérvényesítés hatékonyságát javíthatják.

16. Az érdekképviselet szakmaiságának biztosítása érdekében a képzési lehetőségeket maximalizálni kell. Igénybe kell venni a konföderációs lehetőségeket, ugyanakkor szövetségi szinten is forrásokat kell biztosítani, többek közt pályázati pénzek bevonásával ezen tevékenység hatékony finanszírozására. A helyi képzési lehetőségeket is össze kell hangolni az EVDSZ-en belül.

17. Az EVDSZ kommunikációs stratégiájában foglaltaknak, a kor követelményeinek megfelelően folyamatosan biztosítani és fejleszteni kell az információáramlást a szervezetben.

Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok
Kapcsolódó cikkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok