EVDSZ FIGYELEMFELHÍVÁS - KÖZLEMÉNY - CAFETERIA
szerző: Téglás József
2018. július 03.
NEM támogatjuk az Országgyűlés elé T/625 számon benyújtott törvénytervezetet, annak elfogadását! A konföderációk által a VKF-ben (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma) és az OKÉT-ban (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács) megfogalmazottakkal egyetértünk! Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvényjavaslat benyújtásából fakadó vitákat kiváltó ok: a szociális párbeszéd, a szakmai egyeztetés, és az érintettekkel lefolytatott tárgyalások elmaradása, ami a konfliktushoz vezethet.

Tisztelt Szakszervezeti Tagok!

Az EVDSZ-ben, a LIGA tagjaként személyes részvételünkkel segítjük az országos szintű szakszervezeti véleményalkotást.

A szakszervezeti konföderációk közös levélben tiltakoztak a béren kívüli, és egyéb kedvezményes juttatások szabályozására vonatkozó kormánytervezet ellen. Álláspontjuk szerint a javaslat „nemzetgazdasági szempontból indokolatlan, a költségvetés számára érdemi többletbevételt nem eredményez, a munkavállalók számára viszont jelentős nettó jövedelem csökkenést is eredményezhet”.

A számos véleményből néhányra ráirányítjuk a figyelmet:

 

A LIGA Szakszervezetek közleményefelhívja a figyelmet arra, hogy például a lakáscélú munkáltatói támogatás, a mobilitási célú lakhatási támogatás, vagy a diákhitel visszafizetését támogató béren kívüli juttatás megszüntetése lehetetlen helyzetbe hozhatja az ezt korábban igénybe vevő munkavállalókat.”

 

Az ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés) tiltakozik a kedvezményesen adható cafetéria elemek drasztikus megvágása ellen és kijelenti, hogy a tervezett változtatás „...komoly versenyhátránnyal járhat az ország számára! (A keleti országrészben élők szinte egyetlen lehetősége az, ha az ország más pontján vállalnak munkát. Az ország fejlettebb régióiban a munkáltatók többsége sem talál munkaerőt vállalkozása a közelében.)..."

 

Az EVDSZ egyetért több ágazati- és helyi szakszervezet által megfogalmazott kijelentéssel, melyből néhányat idézünk:

 

Az MVM TSZSZ (MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség) és az MVM VÜT (MVM Vállalatcsoporti Üzemi Tanács) közös közleményében megfogalmazta, hogy „A korábbi évek alatt létrejött kollektív alkuk része az MVM Csoportban jelenleg felépített béren kívüli juttatási rendszer, amely mind a munkáltató, és mind a munkavállalók érdekeit szolgálja. Elveiben megegyezik a jelenlegi kormányzat által korábban hirdetett elvekkel (öngondoskodás, otthonteremtés, egészség megóvás, stb). A több év alatt felépített juttatási rendszer jogszabály módosítás miatt elnehezülő működése elfogadhatatlan szervezeteink számára, és fontos számunkra az is, hogy a pénztárak és az egészbiztosítás ne sérülhessenek.”

 

 Az AHFSZ (Audi Hungária Független Szakszervezet) közleményéből: „A vállalatunknál hosszú évek alatt kialakult Választható Béren Kívüli juttatás rendszere nem csak egyszerűen lett, hanem kemény bértárgyalások során formálódott és mára a bérezési rendszerünk szoros és elengedhetetlen részévé vált. Tudatos munkavállalóink saját élethelyzetüknek megfelelő döntéssel kaphatják meg jövedelmük egy részét a Választható Béren Kívüli juttatás keretein belül kedvezményes adózással. A cafetériát érintő tervezett kormányzati változtatás most ezt teheti lehetetlenné!”

 

Szakszervezeti Szövetségünk rámutat a VOSZ Főtitkárának egyik gondolatára is: „A cafeteria-gyakorlat több mint juttatási rendszer, több mint szabályozási eszköz. Ahol ennek hagyománya és kultúrája van (Franciaország, Skandinávia, USA), ott tudják: közösen meghatározott, társadalmilag elfogadott célok megvalósítása érdekében (megfelelő étkezés és pihenés, egészség- és/vagy nyugdíjbiztosítás) a munkáltató nem teljesítményhez kötött (!) többletjuttatást biztosíthat dolgozói számára, amit a végrehajtó hatalom vállalkozói adókedvezménnyel és munkavállalói adómentességgel honorál.”

Több szakszervezet arra az elhatározásra jutott, hogy közös nyomásgyakorlásra szólítják fel Szakszervezeti Konföderációkat és levélben tiltakoznak a beterjesztett kormányzati intézkedésekkel szemben, „mert

  • az „adócsökkentés kormánya” a beterjesztett adómódosítással adót emel,
  • cafetéria legyalulásával a rendszeren keresztül biztosított családtámogatást és az öngondoskodást is felszámolja,
  • a beterjesztett törvények elfogadása esetén a hosszútávú lakástámogatási szerződéseket ellehetetleníti, így családok tízezreit teheti tönkre.”

Egyetértve számos civil-, szakmai- és politikai szervezet törvénymódosítási kezdeményezésével, különösen fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet ez egyik ilyen fontos javaslatra, melyet a nemkívánatos T/625-ös sz. benyújtott (alapjaiban elhibázott) törvényjavaslat 13. § (2) bekezdéséhez nyújtottak be:

„(2) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint munkáltatói hozzájárulásként vagy célzott szolgáltatásra befizetett összeg.”

 

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Szakszerveti Szövetsége arra kéri a szövetség tagjait, hogy folyamatosan tájékoztassák a munkavállalókat az eseményekről és egyben felkérjük az EVDSZ szakszervezeti tagságát és szimpatizánsainkat, hogy támogassák szervezeti követeléseinket és ha kell vegyenek részt a harcban, melynek célja   a szakszervezeti tagok által megfogalmazott követelések teljesülése!

 

A VKF munkavállalói oldalát alkotó három konföderáció által 2018. július 4-én kiadott nyilatkozatában kimondja, hogy „A munkavállalói érdekképviseletek hajlandóak bármikor tárgyalni a kormánnyal a tervezett intézkedésekről azok parlamenti elfogadása előtt, ugyanakkor készek a nyomásgyakorlás más eszközeit is alkalmazni a konzultáció késlekedése vagy elmaradása esetén. Felhívja a szakszervezeteket, hogy a megyeszékhelyeken szervezett demonstrációk formájában is adjanak nyomatékot” a nyilatkozatban megfogalmazott követeléseknek!

 

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

 

Kapcsolódó linkek
Kapcsolódó cikkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok