EVDSZ RABSZOLGATÖRVÉNY NYILATKOZAT
2018. december 06.
Az EVDSZ tagszervezetei határozottan tiltakoznak az ellen, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány és a parlamenti képviselők – érdemi szociális párbeszéd teljes mellőzésével – egyoldalúan terjesszenek elő az Országgyűlés számára.

Számos esetben jeleztük, hogy a munkavállalói érdekeket súlyosan sértő törvényi változások során kialakult helyzet számunkra elfogadhatatlan.

Az EVDSZ már 2018. július 31. napján elfogadott taggyűlési állásfoglalásában is felhívta kormány figyelmét arra, hogy komoly konfliktusokkal, munkaharccal kell számolnia a kormányzatnak, a követeléseink figyelmen kívül hagyása esetén!

A szakszervezetek már 2018. november 6-án a munkavállalói érdekek védelmében tüntetést szerveztek. Az akkori munkavállalói felháborodás oka, a béren kívüli juttatások adózásának megváltoztatása – a cafeteria rendszer „kivégzése” volt. Jeleztük, hogy kitartunk az eredeti (a szakszervezeti konföderációk által is) megfogalmazott követeléseink mellett, mert azokat jogos társadalmi igények alapján fogalmaztuk meg.

 

AZ EVDSZ elutasít minden olyan – politikai, kormányzati és parlamenti – szándékot és intézkedést, amely gátolja a munkaerőhiány kezelését, gyengíti az öngondoskodás és az egészségmegőrzés jelenlegi rendszerét, jelentős nettó jövedelem csökkenést eredményez, vagy veszélyezteti bérfelzárkóztatás programját.

 

A hatalom a követeléseink érdemi megvitása helyett újabb támadást indított a munkavállalók ellen a "rabszolgatörvény" parlamenti előterjesztésével!

 

Szakszervezeti Szövetségünk felhívja a munkavállalók figyelmét arra, hogy a Szathmáry Kristóf és Kósa Lajos képviselők által benyújtott törvényjavaslat nem csak egyszerűen az évenként elrendelhető rendkívüli munkaidő mértékét – ami jelenleg 250 óra – emeli 400 órára, hanem:

- szétzilálja a munkanap és munkahét meglévő törvényi definícióját,

- 36 hónapra emeli a munkaidőkeretet   (a jelenlegi maximum 12 hónap helyett),

- felpuhítja a kollektív szerződésben meglévő garanciákat!

 

A változtatás lehetőséget biztosít arra is, hogy akár 3 év múlva kerüljön elszámolásra a korábban elvégzett túlmunka, de lehetőséget ad a munkáltatónak arra is, hogy – munkakezdés előtt akár 24 órával – módosítsa a munkaidő-beosztást, ezzel elkerülhetővé téve a túlórapótlék kifizetését.

 

Az EVDSZ egyetért a Szakszervezeti Konföderációk nyilatkozataival, melyet az Mt. módosítását érintő (T/3628 számon benyújtott) kezdeményezésekkel szemben megfogalmaztak. Nem támogathatjuk azokat az Mt. módosítási javaslatokat, melyek évi ötven nap túlmunkára köteleznék a munkavállalókat, és ezzel a jelenleginél is kiszolgáltatottabb helyzetbe kényszerítenék őket. Felkérjük a szakszervezeti konföderációkat, hogy alakítsanak akciószövetséget, és kezdeményezzék egy cselekvési program elkészítését az érdekérvényesítés eredményessége érdekében.

 

Érdekeink érvényesítését tovább folytatjuk!

 

A nyilatkozatunkkal is arra kívánjuk ösztönözni a szakszervezeti tagokat és vezetőiket, hogy az EVDSZ ágazati szakszervezet és a LIGA szakszervezeti konföderáció kérésére minél többen vegyünk részt a 2018. december 8-án 10 órakor a Jászai Mari téren kezdődő demonstráción, és a következő időszakokban szervezendő szakszervezeti akciókban!

 

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

 

 

Budapest, 2018. december 6.

 

 

EVDSZ

Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok