EVDSZ VII. (TISZTÚJÍTÓ) TAGGYŰLÉS
Székesfehérvár, 2018. november 29-30.
2018. november 30.
A VII. (Tisztújító) Taggyűlés célja volt az előző tisztújításkor elfogadott program elmúlt 5 évben történő teljesülésének értékelése. A Taggyűlés további célja az időközbeni változások, kilátások elemzése, a lezajlott programalkotási folyamat eredményeként készült javaslat alapján az EVDSZ Alapszabályának módosítása, az EVDSZ programjának elfogadása az elkövetkező öt évre, és a tisztségviselők megválasztása.

A taggyűlés megnyitásaként dr. Szilágyi József EVDSZ elnök köszöntötte a VII. Taggyűlés résztvevőit, a hazai és külföldi vendégeket és a résztvevõket, amely után a lebonyolításhoz szükséges tisztségviselők megválasztására került sor, akik a következõk voltak: Levezető elnök: Medveczki Zsolt, Mandátum és Szavazatszámláló, valamint Választási Bizottság elnöke: Kovács Ferenc, bizottsági tagok: Bán Sándor, Damm István, Horváth László és Skuczi Ágnes. Az Ügyrendi Bizottság elnökének a taggyűlés Ácsi Pétert választotta, a bizottság tagjainak Kovács Ferencet és Medveczki Zsolt. A VII. (Tisztújító) Taggyûlés jegyzőkönyvvezetője Bertafalvi Hortenzia Fanni.

A második napirendi pont keretében Kovács Ferenc tájékoztatta a VII. Taggyűlést arról, hogy a rendezvényen összesen 101 mandátummal képviseltetik magukat a tagszakszervezetek.

Az Ügyrend elfogadását követően dr. Szilágyi József EVDSZ elnök szóbeli elõterjesztésben beszámolt az EVDSZ 2013-2018 időszakban végzett munkájáról. Elnök úr tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a beszámoló célja: bemutatni az EVDSZ által – a VII. Kongresszust követően – végzett tevékenységet és a jelenleg zajló folyamatokat az érdekegyeztetés különböző szintjein. A beszámoló igen terjedelmes, így prezentációjában összegezte az érdekérvényesítő tevékenységünk eredményeit. A beszámoló melléklete tartalmazza az összes határozatot, amely az elmúlt 5 évben született a Taggyűlés és a Szövetségi Vezetőség ülésein; A beszámoló részét képezi az Ifjúsági és a Nyugdíjas Tagozat beszámolója is. Az egyéb jelentések (VIMFÓ, VÜTFÓ Egymásért Együtt Alapítvány, Vitsport Alapítvány) tájékoztató jellegűek, honlapunkon megtekinthetőek a taggyűlési dokumentumok között.

A szóbeli kiegészítés során először bemutatta az elmúlt 5 év belföldi gazdasági környezetét, majd kitért a 2013-2018. évi jövedelmi mutatókra (ezen belül is összehasonlítva az országos és a villamosenergia-ipari adatokat), az ágazatok jövedelmi helyzetére. Az érdekérvényesítés különböző szintjeivel folytatta a szóbeli kiegészítést. Tájékoztatójában kiemelte: Az EVDSZ továbbra is biztosítja a nemzetközi szervezetekben való részvétel személyi és tárgyi feltételeit, továbbá annak szükséges finanszírozását. A szövetség az európai IndustriAll Szakszervezeti Szövetségnek (ipari) és az Európai Közszolgáltató Szakszervezeti Szövetségnek is a tagja és a Közszolgálati Szakszervezeti Világszövetség (PSI) munkájában is részt vesz, egyúttal segíti az Európai Üzemi Tanácsok (EÜT) működését. dr. Szilágyi József ismertette a taggyűlés résztvevőivel a nemzetközi és hazai partnerekkel, az elmúlt években kötött együttműködési megállapodásokat, a VAPB-ben, a LIGA Szakszervezetekben végzett munkát. Mindezek mellett dr. Szilágyi József beszélt az ágazati szintű eredményekről, és az EVDSZ működtetéséhez kapcsolódó információkat is megosztotta a VII. Taggyűlés résztvevőivel.

A nemzetközi és hazai vendégek valamennyien köszöntötték a VII. Tisztújító Taggyűlés résztvevőit, és elismerően beszéltek az EVDSZ és a szervezeteik közötti együttműködésről.

Az Egymásért Együtt Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bakai Lehel a taggyűlés résztvevőinek segítségét kérte abban, hogy a villamosenergia-iparban dolgozók segélyezését végző, a rehabilitációját támogató alapítvány tevékenysége ismertebb legyen az iparágban. A szolgáltatásaik népszerűsítése azért is szükséges, mert az 1%-os bevételük az elmúlt 5 évben drasztikusan csökkent, ezzel az alapítvány támogatási, szolgáltatásai lehetőségei is csökkenõ tendenciát mutatnak. A Taggyűlés résztvevői biztosították az alapítvány elnökét, hogy lehetõségeikhez mérten támogatják az Alapítványt.

Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának beszámolójához Begitter Henrikné szóbeli kiegészítést tett, majd a Felügyelő Bizottság 2015-ben történt megválasztása utáni munkáját összegezte Ácsi Péter.

A tájékoztatás, hozzászólások, kiegészítések után a VII. Taggyűlés a beszámolót és annak minden mellékletét egyhangúlag elfogadta.

Az EVDSZ VII. (Tisztújító) Taggyűlésének első napja az elismerések átadásával, és a tagszervezési verseny eredményének kihirdetésével, díjátadóval, majd vacsorával fejeződött be. Az elismeréseket dr. Szilágyi József EVDSZ elnök és Téglás József EVDSZ elnökhelyettes adta át. A díjátadásról külön cikkben számolunk be hamarosan....

 

A VII. (Tisztújító) Taggyűlés második napját a Választási Bizottság elnöke nyitotta azzal, hogy elmondta, a választásra jogosultak 100%-a jelen van.

A taggyűlés a 2018-2023 időszakra vonatkozó programalkotással folytatódott. Dr. Szilágyi József elmondta, hogy nagyon fontos feladata a VII. Taggyűlésnek, hogy meghatározza a következõ 5 évre vonatkozóan azt, hogy mit gondolunk mi az EVDSZ-ről, mik az alapvető céljaink, valamint meghatározzuk a célokhoz szükséges eszközöket.

Medveczki Zsolt ismertette a programalkotással kapcsolatos nézeteit. Picit csalódott, mert a szervezete által megfogalmazott nézeteket nem támogatta a Szövetségi Vezetőség többsége . Véleménye az, hogy a bérmegállapodás kérdése megint meg fogja osztani a szövetséget, főleg a béren kívüli juttatások miatt. Nem lát érdemi változást az elfogadásra javasolt programban az előző időszak programjához képest. Nagy kihívásnak érzi, hogy a következő 5 évben együtt maradjunk. Kérte a taggyűlést és a szövetséget, hogy találjunk megoldást arra, hogy a kisebb szervezeteket is a szövetségen belül tartsuk, még úgyis, hogyha nem akarnak aktívan részt venni a munkánkban, csak tájékoztatást szeretnének.

A hozzászólások után 26 tartózkodás mellett fogadta el a VII. Taggyűlés a következő 5 éves programot, amely a taggyűlési és az alapdokumentumok között olvasható.

A programalkotás után az EVDSZ Alapszabály módosítására került sor.

Hat pontban történt pontosítás, amelyből az egyik legnagyobb változás, hogy az EVDSZ tagdíj mértéke 2019. január 1-től 0,20%-ra csökken 0,25%-ról. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a taggyűlés 8 tartózkodás mellett elfogadta.

A feladatok végeztével került sor a tisztújító választásokra.

Kovács Ferenc beszámolt a Választási Bizottság előkészítõ munkájáról, majd ismertette a beérkezett jelöléseket, a választás menetét. A szavazatok leadásának idejére, és a Választási Bizottságnak a kiértékelésre időt adva a levezetõ elnök szünetet rendelt el.

Ebéd után a VB elnöke összegezte a szavazás eredményét, azt érvényesnek nyilvánította.

A VII. (Tisztújító) Taggyűlés az EVDSZ Elnökének ismét dr. Szilágyi Józsefet, Elnökhelyettesének pedig Téglás Józsefet választotta. Az EVDSZ Elnökségének és Szövetségi Vezetőségének összetétele változott, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tisztségükben maradtak. 

 

 

 

 

A választások után dr. Szilágyi József gratulált minden megválasztott tisztségviselőnek és reményének adott hangot, hogy együtt jól fognak tudni dolgozni a szakszervezeti tagság érdekében. Megköszönte a bizalmat és úgy értékelte, hogy a taggyűlés az elmúlt két napban elvégezte a feladatát.

Végezetül megköszönte a taggyűlés, a levezető elnök, a Választási Bizottság és az EVDSZ apparátusának a munkáját.

A levezető elnök ezt követően bezárta a taggyűlést. 

Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok
Kapcsolódó cikkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok