Együttműködési Megállapodás a KVKF létrehozásáról
Létrejött a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma
2018. február 13.
A Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát (KVKF) létrehozó együttműködési megállapodást 2018. február 12-én, Budapesten írtuk alá. Ezen dokumentum aláírásával az EVDSZ jelen tud lenni az országos érdekegyeztetésben az állami tulajdonú cégekre vonatkozóan.

A köztulajdonban működő közszolgáltatásokat közvetlenül érintő gazdasági tárgyú döntések előkészítésében közreműködő háromoldalú konzultatív, véleményező és javaslattevő fórumot alapított 16 szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok).

A KVKF szervezeti keretet biztosít a köztulajdonban működő, közszolgáltatást végző vállalatok országos és ágazati munkaadói és munkavállalói szereplőinek, valamint a kormánynak, hogy rendszeres egyeztetéseket folytassanak a munkabéke megőrzése érdekében. Létrehozásának elvi alapja a közszolgáltatások minőségi fenntartása, a köztulajdon védelme. A partnerek közös tevékenysége hozzájárulhat a nemzetgazdaság versenyképességének erősödéséhez.

A KVKF célja a köztulajdonban működő közszolgáltatások munkavállalói, munkáltatói érdekképviseleteinek és a kormány szándékainak egyeztetése, megállapodások előkészítése, információk cseréje és szabályozási javaslatok megtárgyalása. A fórum az aláírással elfogadott ügyrendje értelmében évente legalább két testületi ülésen tart konzultációt, véleményt nyilvánít és ajánlásokat fogadhat el egyebek mellett a tagjait érintő foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci és a jövedelmek alakulásával összefüggő szabályozási koncepciókról, a munkajogi, szakképzési, munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési jogszabályok tervezeteiről, a munkaügyi kapcsolatok rendszeréről. Tevékenysége a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács feladat- és hatáskörét nem érinti.

Az együttműködési megállapodást a munkavállalói oldal képviseletében az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezetei Szövetsége, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, a Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Postás Szakszervezet, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, a Vasutasok Szakszervezete, a VDSzSz Szolidaritás, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetsége; a munkaadói oldalról a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége; kormányzati részről pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetői, delegáltjai írták alá.

Fónagy János közölte: a fórum szerves része az országos érdekegyeztető rendszernek, a szervezetet szükség szerint, de évente legalább kétszer hívják össze.

Az olyan technikai jellegű kérdésekről, mint például az egyes üléseknek ki lesz a levezető elnöke, mikor határozatképesek az ülések, a kvkf tagjai a 2018. április 8-i Országgyűlési választások után döntenek. Szintén a választások után lesz a fórum következő ülése, ahol kidolgozzák a kvkf 2018-as munkatervét – ismertette az államtitkár.

Fónagy János felidézte, hogy az együttműködési megállapodást aláírók között már az elmúlt 2-2,5 évben is folyamatos volt a párbeszéd és pont az eddigi kedvező tapasztalatok hatására döntöttek úgy a munkavállalói érdekképviseletek és a munkaadók szervezete, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és az érdekegyeztetés kormányzati felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hogy ennek a gyakorlatban jól működő fórumnak a további működéséhez meg kell teremteni a megfelelő kereteket.

A kedvező tapasztalatok közül az államtitkár példaként említette a tavaly az állami vállalatoknál kötött 3 éves bérmegállapodást, amely Fónagy János szerint már önmagában bizonyítja ennek a konzultációs fórumnak a sikerét. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, a fórum létrehozásával egy olyan szervezet jött létre, amely eddig hiányzott az országos munkaügyi kapcsolatok közül. A szakszervezeti vezető szerint a kvkf egy sajátos összetételű szervezet, hiszen a szakszervezeti konföderációk mellett az ágazati szakszervezeteket is magába foglalja és mindezek együttműködnek a minisztériumokkal.

A megállapodás ünnepélyes aláírásakor Pelcz Gábor a Stratosz elnöke és a résztvevő három konföderáció vezetője kapott szót.

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke emlékeztetett arra, hogy már a Munka törvénykönyve megszületését követően felmerült egy ilyen fórum létrehozásának szükségessége, annál is inkább, mert a törvény mind az egyéni, mind a kollektív jogok területén külön szabályozza ezt a területet. Szavaival élve: „ezek a különbségek nem könnyítették meg az együttműködést a helyi szintű szakszervezetek és a munkáltatók között sem, így az új fórum létrejöttével úgy ítéljük meg, hogy ebben a tekintetben is tovább léphetünk.” A LIGA Szakszervezetek elnöke hozzátette: „Tisztességes és korrekt együttműködésre törekszünk a partnereinkkel, ezt az is mutatja, hogy a fórum széles körben hívta meg a tagjai sorába az érintetteket. Pozitív tapasztalatunk volt a VKF keretében megvalósult együttműködés területén, ezt szeretnénk megvalósítani itt is”.

Az aláírt Együttműködési Megállapodás úgy fogalmaz: a közüzemi szektorban működő vállalatok közötti számos azonosság, és a 2017. évi bértárgyalások sikere az érintetteket arról győzte meg, hogy a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszerét olyan (szektorális) szinten is formalizálni kell, ahol valamennyi érintett szereplő közös érdekeltsége biztosítható. A Fórum létrehozásának elvi alapja a közszolgáltatások minőségi fenntartása és fejlesztése, a köztulajdon védelme és a nemzetgazdaság versenyképességének erősítése.

A megállapodás aláírásával párhuzamosan a résztvevők elfogadták a KVKF ügyrendjét is. Az ügyrend megerősíti, hogy a KVKF döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő fórum, üléseit évente legalább két alkalommal tartja. A részvevők abban állapodtak meg, hogy első lépésként előkészítik az új fórum 2018. évi munkatervét.

Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok