FELHÍVÁS ALÁÍRÁSGYŰJTÉSRE!
2018. október 05.
Körbejártuk a GDPR-es környezetet és a szakszervezetek külön bejelentés nélkül is gyűjthetnek érdekérvényesítés miatt aláírásokat, úgy mint korábban, és abban a formában, ahogy most azt tenni kívánjuk. Ezért mindenkit kérünk, hogy saját szervezetén belül indítsa el az aláírásgyűjtést és lehetőleg terjessze ki minél szélesebb körben (pl. más szervezeteket is bevonva)!

Tisztelt Tagszakszervezetek!

A béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság-és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik, így a munkaerő mobilitását, a családok támogatását illetve az öngondoskodás különböző formáit. Ezek megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet-és munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés és a hosszútávú öngondoskodás ellen hat és jelentős jövedelemcsökkenést okoz a munkavállalóknak.

A szakszervezeti követelések nyomatékosítására aláírásgyűjtő akcióba is kezdünk. Célunk az, hogy a munkavállalók számára hátrányos adótörvény-módosításokat a kormány visszavonja és megőrizze a béren kívüli juttatások korábbi rendszerét.

Kérjük tagszervezeteink aktív segítségét abban, hogy a csatolt aláírásgyűjtő ívet a céljainkat támogató állampolgárok minél nagyobb számban írják alá.

2018. október 9-én a LIGA Szakszervezeti Konföderáció is felhívással élt a Tagszervezetei irányában, melyben arra ráirányítja rá a figyelmet, hogy a 2019. évi központi költségvetési törvény valamint a 2019. évi adótörvény-módosítások jelentős hátránnyal járnak a munkavállalók számára. Tájékoztatójából is kiderül, hogy a szakszervezeti konföderációk egységesen kiállnak a kiemelten fontos gazdaság-és társadalompolitikai célok megvalósulását elősegítő, béren kívüli juttatások megőrzése mellett és kezdeményezik a téma VKF és OKÉT ülésén való újratárgyalását.

Mellékletből letölthető az aláírásgyűjtő ív, amely a végleges.

A bal felső sarokban minden aláírást gyűjtő szakszervezet legyen szíves beírni a nevét.

Az aláírásgyűjtés végső határideje: 2018. október 30. 

 

Az összegyűlt aláírásokról október 16-án szeretnénk egy összesítést készíteni, ezért kérem október 15-ig mindenki küldjön részeredményeket, hogy addig az időpontig hány aláírást sikerült összegyűjteni. A végleges számot, hogy az aláírást gyűjtő szakszervezet/ek hány darab aláírást gyűjtött/ek október 31-ig kérjük megküldeni az alairasgyujtes@vd.hu e-mail címre. Ezt követően az összesítést megtesszük, és közzéteszem a számokat. Az aláírásgyűjtő ívet minden szakszervezet maga tárolja és rendelkezik felette (megőrzés, vagy megsemmisítés).

 

Témában jártas jogász álláspontja az aláírásgyűjtésről az, hogy a jelen aláírásgyűjtésünk nem bejelentés köteles. Az alábbiakban olvasható levelezésünk egy magyarázó részlete:

 

„Ha megnyitod az általad nekem megküldött TASZ linket, s azon belül pedig a "programot kell letöltenie" linket, akkor az alábbi weboldalra fogsz eljutni:

 

http://naih.hu/bejelentkezes.html

 

Ez a weboldal az adatvédelmi hatóság KORÁBBI bejelentkezési weboldala, a weboldal saját maga is leírja, hogy "Jelenleg az adatkezelők kötelezettsége, hogy az adatkezelés megkezdése előtt bejelentsék tevékenységüket a Hatóság felé, ennek hiányában nem kezdhető meg az adatkezelés. Azonban a 2018. május 25. napjától az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapjaiban megváltoztatja az adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást... Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát a nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától MEGSZŰNIK."

 

Valójában nemcsak az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezés szűnt meg, hanem maga az egész adatvédelmi nyilvántartás. Erről az adatvédelmi hatóság egy külön tájékoztatót is közzétett a honlapján.

 

A NAIH-hoz most már csak két esetben kell bejelentést tenni, mégpedig az adatvédelmi tisztviselőket kell bejelenteni és az adatvédelmi incidenseket. Mást nem. Láthatod magad is, hogy a GDPR nemhogy nem nehezítette, hanem ebben a tekintetben kifejezetten könnyítette az adatkezelők életét (rámutatok azonban arra is, hogy a szakszervezetek a korábbi szabályozás alapján sem voltak kötelesek adatkezelőként bejelentkezni a NAIH-hoz).

 Megjegyzem továbbá, hogy az adatvédelmi tisztviselő választása csak akkor kötelező, ha azt a GDPR írja elő (kevés ilyen eset van) vagy valamelyik magyar jogszabály. Ha ilyen előírás hatálya alá nem estek, akkor nem kell adatvédelmi tisztviselőt választani, s akkor eleve nincs mit bejelenteni.

 Megjegyzem végül, hogy aláírásgyűjtés esetén vizsgálni kell, hogy az országos vagy helyi népszavazási kezdeményezésnek minősül-e, mert ha igen, akkor azt az erre vonatkozó jogszabályok szerint kell lebonyolítani. Ha viszont csak azért gyűjtötök aláírást, hogy azt a munkáltatónak átadjátok egy konkrét szakszervezeti akció keretében, akkor ilyenről nyilvánvalóan nincs szó.”

 Fontos, hogy a céljainkkal egyetértő, velünk szolidáris szakszervezeti tagok, családtagjaik, honfitársaink minél nagyobb számban írják alá a kezdeményezést, hiszen eredményt csakis együtt tudunk elérni!

Jó munkát kívánok az aláírásgyűjtéshez!

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

 

dr. Szilágyi József

EVDSZ Elnök

 

Letölthető dokumentumok
Kapcsolódó cikkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok