Felnőttünk a feladatokhoz!
dr. Szilágyi József EVDSZ elnök Forró drótban megjelent összefoglalója a 2013-2018-as időszakról
2018. december 14.
Az EVDSZ az elmúlt 5 évben minden szempontból felnőtt a feladatához. Nehéz körülmények között indultunk 2013-ban. Nehezek voltak a gazdasági körülmények, a világgazdasági válság még éreztette hatását.
Munkanélküliség volt jellemző. Nyomottak voltak a bérek, a minimálbér nettó értéke nem érte el a létminimum szintjét. Új – a munkavállalókra hátrányos – Munka Törvénykönyve volt. Továbbra is nehezítette az érdekérvényesítést a
sztrájktörvény és megoldatlan volt a korhatár előtti ellátás kérdésköre.

Problémák jelentkeztek a konföderációnkban, a LIGA Szakszervezetekben, amely a LIGA elnök 2016. év eleji lemondásához vezettek. Akadozott az ágazati szociális párbeszéd, ezt az idõszakot bírósági perek jellemezték. A szociális párbeszéd 2016-ban érte el mélypontját. Nem jött létre 2016-ban ágazati bér és szociális megállapodás. Az EVDSZ régi-új vezetése és apparátusa e keretek között kezdi el munkáját.

A szövetségben megtörtént választások után még érezhető volt a választások során felszínre kerülõ érdekellentét a tagszakszervezetek között és meg kellett birkózni az új Mt. hatásaként az EVDSZ gazdálkodását
érintő csökkenő bevételek következményével. Az EVDSZ gazdálkodását egyensúlyban kellett tartani!
Az induló nehézségek ellenére a ciklus végére elmondhatjuk: az EVDSZ állta a sarat, megbirkózott az útjába tornyosuló akadályokkal, felnõtt a feladatához.

Elmondhatjuk, hogy a ciklus végén 

- az EVDSZ nemzetközi és kormányzati elfogadottsága legalább olyan, mint a ciklus elején;

- a magyar szakszervezeti mozgalomban, a LIGA Szakszervezetekben az EVDSZ megerősítette elismertségét és pozícióit;

- működik az ágazati szociális párbeszéd, a munkáltatói szövetséggel, a VTMSZ-szel a kapcsolat kiszámítható, korrekt;

- módosításra és kiterjesztésre került a Villamosenergia–ipari Alágazati Kollektív Szerződés, a VKSZ;

- az alkalmazotti tarifa továbbra is a munkavállalók életkörülményeit javítja;

- új együttműködési megállapodásokat kötöttünk, új partnereket találtunk a tagságunk érdekeinek minél jobb érvényesítése érdekében; 

- érdekérvényesítésünk, ha kellett működött, például meg tudtuk védeni szakszervezeti tisztségviselő kollégánkat munkajogi vitájában;

- az önkéntes pénztárakban, az alapítványokban az EVDSZ szerepe nem csökkent, bár a Vitamin Egészségpénztárban folyó választás során ért bennünket kellemetlen meglepetés;

- a belső- és külső kommunikáció legalább olyan színvonalú, mint a ciklus elején, új kommunikációs csatornákon keresztül is tájékoztatjuk tagjainkat (pl. facebook, mobil applikáció, stb.);

- projekteket nyertünk és hajtottunk végre, segítve ezzel a tagság képzését, az EVDSZ tudásbázisának létrehozását, a szövetség működését, gazdálkodását;

- gördülékenyen működtettük az EVDSZ belső szervezeti életét, ennek személyi és tárgyi feltételeit biztosítottuk;

- jelentősen fejlődött a szolgáltatói tevékenység, melynek révén a tagság az ország számos pontján kedvezményeket vehet igénybe a szolgáltatások területén, valamint a jogvédelem is biztosított;

- tagszervezési akciók meghirdetésével hozzájárultunk, hogy az EVDSZ-hez tartozó tagság létszáma és az iparágat jellemző 50% körüli szervezettség számottevõen nem változott;

- a takarékos működés eredményeként az EVDSZ gazdálkodását a ciklus alatt egyensúlyban tudtuk tartani;

- az apparátus hatékonyan el tudja látni a szervezési feladatokat, segíteni tudta és tudja a tagszakszervezetek működését, kiszolgálását.

- A ciklus elején azt mondtuk, már akkor elégedettek leszünk, ha nagyon nem romlanak a szakszervezeti tagság által kiharkiharcolt eredmények, a szakszervezeti érdekérvényesítés, működés feltételei a ciklus
alatt.

A felsorolásból kiderül, ezt - talán a bértárgyalások szabályozásának kivételével - sikerült elérnünk, sõt néhány területen túlteljesítenünk!
Az előző vezetés magasra tette a lécet, de úgy érzem, az EVDSZ az elmúlt ciklusban sem vallott szégyent, hiszen megfelelő válaszokat sikerült adnia a kihívásokra, mindent megtett a szakszervezeti tagság érdekeinek érvényesítése érdekében. Erre utal az a tény is, hogy az EVDSZ VII. Tisztújító Taggyűlése egyhangúlag fogadta el az elmúlt 5 évről szóló beszámolót!
Mi sem jelzi jobban az EVDSZ jelenlegi megítélését, mint a Taggyűlésen megjelent sok külföldi és belföldi vendég, valamint az a kijelentés, amelyet az egyik – nem a LIGA Szakszervezetekhez tartozó – meghívott, belföldi szakszervezeti vezető tett: "Álláspontom szerint az EVDSZ ma Magyarországon a legerősebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező ágazati szakszervezet, és a magyar szakszervezeti mozgalom figyel arra, hogy mit tesz az EVDSZ illetve vár arra, hogy az EVDSZ tegyen valamit!"

Ez, valamint az adjon nekünk erőt a jövőbeni érdekérvényesítési tevékenységünk során, ahogyan közösen megmozdultunk novemberben és decemberben!
Kísérje az az egység az EVDSZ jövőbeni működését, mint amilyen a Taggyűlésen jellemezte, hiszen ne felejtsük:


EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!


dr. Szilágyi József
EVDSZ Elnök

Kapcsolódó linkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok