Itt az ideje annak, hogy a munkavállalók érdekeit vegyék előre!
2019. március 28.
Kérjük az Európai Unió összes munkavállalóját, hogy 2019 májusában menjen el szavazni, és szavazzon egy olyan Európára, amely elősegíti a társadalmi fejlődést, a szolidaritást, tisztességes munkahelyeket, és jó életminőséget teremt mindenki számára.

NE FELEDD: CSAK AZOKNAK VAN BELESZÓLÁSUK, AKIK SZAVAZNAK!


Az industriAll Europe független és demokratikus szakszervezetekből álló szövetség, amely a fém-, energia-, bánya-, textil-, ruha-, cipő- és vegyipari szektorok és kapcsolódó iparágak fizikai és nem fizikai dolgozóit képviseli.

38 európai ország 177 nemzeti szakszervezetének mintegy 7 millió férfi és női munkavállalójáról beszélünk.

Együttműködésünk célja, hogy az általunk képviselt iparágakban és szektorokban foglalkoztatott munkavállalók jogainak megvédése és előmozdítása érdekében optimalizáljuk erősségeinket.

Meg akarjuk őrizni az európai integrációs folyamat eredményeit: a békét és demokráciát, a megfelelő színvonalú oktatáshoz való hozzáférést mindenki számára, a szociális biztonságot, az emberi jogok védelmét, a szabad véleménynyilvánítást… Ezt az örökséget nem lehet veszélybe sodorni.

Aggasztónak találjuk azonban a munkavállalók és polgárok EU iránti bizalmának csökkenését. A pénzügyi válság, a kontraproduktív deregulációs politikák, a terrorizmus, a Brexit, a menekültválság és a társadalmi kirekesztés mind hozzájárult apopulizmus, az idegengyűlölet és a nacionalizmus erősödéséhez.

Ennek következtében az Európai Unió válaszúthoz ért: vagy újraformálódik egy befogadóbb és szociálisabb Európává, vagy összeomlik.
Ezért arra hívjuk fel az Európai Unió összes munkavállalóját, hogy 2019 májusában menjen el szavazni, és szavazzon egy olyan Európára, amely elősegíti a társadalmi fejlődést, a szolidaritást, tisztességes munkahelyeket, és jó életminőséget teremt mindenki számára.

Az eredeti alapvető értékekre, vagyis a társadalmi értékekre épülő európai projekt érdekében intézünk felhívást!

Olyan Európát akarunk, amely:

  • kiáll a munkavállalók jogaiért és garantálja a foglalkoztatás biztonságát
  • elősegíti a tisztességes és befogadó társadalmak kialakulását, melyek nyitottak, tiszteletteljesek, sokszínűek és küzdenek a szegénység ellen
  • megvédi polgárait és küzd a szegénység ellen
  • megőrzi az Európai Unió alapvető értékeit: az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokráciát, a szabadságot és egyenlőséget
  • biztosítja az európai intézmények demokratikus és átlátható döntéshozatali folyamatát, továbbá az európai politikai döntéshozók elszámoltathatóságát
  • garantálja a független igazságszolgáltatást, harcol a korrupció ellen és biztosítja a jogállamiságot
  • támogatja az európai szociális modellt, melyet világszerte irányadónak tekintenek, és amelyet a II. világháború utáni generációk építettek fel
  • foglalkoztatási kilátásokat és fényes jövőt kínál a fiatalok számára
  • az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak végrehajtásán keresztül foglalkozik az éghajlatváltozással, továbbá a párizsi megállapodásban kitűzött "nettó zéró CO2-kibocsátással"
  • arra törekszik, hogy virágzó ipart tartson fenn határain belül

 

Az industriAll Europe ezért a következő, alapvető követelésekért fog kampányolni:

1. MINŐSÉGI MUNKAHELY MINDENKI SZÁMÁRA

Minőségi munkahelyekre van szükségünk jó fizetéssel, biztos foglalkoztatással, biztonságos és egészséges munkafeltételekkel és magas szintű szociális védelemmel. Itt az ideje, hogy véget vessünk a prekár foglalkoztatás növekedésével és a dolgozói szegénységgel együttjáró "rosszfajta újbóli foglalkoztatásnak". A jelenlegi fellendülés különleges lehetőséget kínál arra, hogy "a bármely munka jobb, mint a munkanélküliség" c. neoliberális mantrát leváltsa a "több, de jobb munkahelyre" irányuló európai stratégia.

Az industriAll Europe követelései:

1. Mindenki számára hozzáférhető teljes munkaidős, határozatlan időre szóló munkaszerződések.
2. Fizetésemelés, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára Európa-szerte, hogy méltányos módon részesüljenek a megtermelt javakból és erősítsék a gazdaságot.
3. A prekár munka régi és új formáinak leküzdésére: munkaszerződés minden egyes munkavállalónak, a rugalmas és ideiglenes foglalkoztatási formák korlátozása, a foglalkoztatás kiszámíthatóságának garantálása. Meg kell akadályozni a részmunkaidős foglalkoztatással és a nulla órás (munkaidőt nem rögzítő) szerződésekkel való visszaéléseket.
4. A bérverseny és a régóta fennálló bérszakadékok megszüntetése az EU-n belül. Szükség esetén tisztes megélhetést biztosító minimálbér bevezetése.
5. A kollektív tárgyalási rendszerek megerősítése a legjobb módja az egyenlőtlenségek megszüntetésének, a jó munkabérek és -körülmények biztosításának, amely nemcsak kevesek, hanem sokak javát szolgálja.
6. Egyenlő esélyek biztosítása mindenki számára, a munkaerőpiaci diszkrimináció megszüntetése.
7. A dolgozói szegénység és a munkavállalók kizsákmányolásának megszüntetése.
8. Az idősebb dolgozók munkahelyen tartása.
9. A migránsok munkaerőpiacra történő gyors integrálásának támogatása.
10. A "gig gazdaság" (vagy hakni gazdaság; online platformon vagy applikáción keresztüli rövid távú, alkalmi munka) és a platformmunka szabályozása. Különös tekintettel arra, hogy a munkaszerződésben minden munkavállaló számára legyen hozzáférhető a megfelelő szintű szociális védelem, illetve a jó munkakörülmények.
11. Munkahely-garancia minden olyan munkavállalónak, aki elvesztette munkáját.


2. A SZOCIÁLIS IRÁNYBA TÖRTÉNŐ ELMOZDULÁS IDEJE

Az elmúlt évtizedek folyamán nőtt a jövedelmi és társadalmi egyenlőtlenség. A megszorító politikák és a munkaerőpiacok deregulációja hatalmas nyomás alá helyezte társadalmainkat, továbbá a munkanélküliség és a szegénység növekedéséhez vezetett. Ezt a trendet meg kell állítani. Az európai projekt iránti bizalom csak akkor fog visszatérni, ha Európa hozzájárul egy igazságosabb és egyenlőbb társadalom megteremtéséhez. Az EU-nak támogatnia kell a javak és a lehetőségek hatékony és tisztességes újraelosztását, és a szociális jogokat a gazdasági szabadságokkal azonos szintre kell emelnie.

Az industriAll Europe követelései:

1. A szociális jogok európai pillérében lefektetett elvek konkrét és gyors végrehajtása.
2. Megbízható szociális védőháló minden munkavállaló számára az EU egész területén, mert megfelelő védelmet érdemelnek a szociális kockázatokkal szemben: munkanélküliség, egészség, kor, munkahelyi balesetek.
3. Méltányos és progresszív jövedelem-adóztatás.
4. Egyenlő bérek és munkakörülmények.
5. Elfogadható életkorban történő méltányos nyugdíjazás, különös tekintettel a nehéz és veszélyes munkát végző munkavállalókra.
6. A szociális dömping elleni küzdelem.
7. Méltányos adóztatás progresszív adózási rendszerek által, az adókijátszás és adóelkerülés elleni küzdelem, európai társasági adózási rendszer, az adóparadicsomok és postafiókcégek visszaszorítása.
8. Tisztességes kereskedelem a kétoldalú kereskedelmi egyezmények szilárd és érvényesíthető munkajogi fejezetein keresztül, hatékony eszközök a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, többoldalú szabályok a tisztességes versenyfeltételek megteremtéséhez.


3. MUNKAHELYI DEMOKRÁCIA

A demokrácia és a társadalmi igazságosság nem szűnik meg a gyárkapunál vagy az iroda ajtajánál. Az általunk megvédendő európai szociális modell részeként a munkavállalókat be kell vonni minden olyan döntéshozatali folyamatba, amely hatással lehet a vállalat jövőjére, a munkahelyekre, és ezáltal az életükre. Ehhez erős szakszervezeteknek kell támogatniuk őket, amelyekre szükség van a javak elosztásához, a jó munkakörülmények garantálásához és a munkavállalói jogok megvédéséhez. A munkahelyi demokráciára még inkább szükség van akkor, amikor iparágaink hatalmas átalakuláson mennek keresztül az egyre fokozódó globalizáció, a digitalizáció, valamint a társadalmak zöldebbé válása és elöregedése következtében. Várhatóan európai emberek ezreinek munkahelye fog drasztikus változáson átmenni a következő években.

Az industriAll Europe követelései:

1. A munkavállalók olyan helyzetben legyenek, hogy a lehető leghamarabb felismerjék és formálhassák iparágaink szerkezetátalakítását, a fenntartható és társadalmilag felelős módon történő átmenet biztosítása érdekében.
2. Nemzeti és európai szinten is érvényesíteni és erősíteni kell a munkavállalók tájékoztatáshoz, döntésekben való részvételhez és konzultációhoz, továbbá a kollektív tárgyalásokhoz való jogát.
3. A munkavállalók tájékoztatáshoz, döntésekben való részvételhez és konzultációhoz való joga elleni támadások azonnali leállítása európai szinten és számos országban.
4. Világos minimumszabályok Európa-szerte annak biztosítására, hogy aktív megoldáskeresés folyjon a leépítések és prekár foglalkoztatási formák bevezetésének megelőzése érdekében.

4. FORMÁLJUK MI A JÖVŐNKET!

A válság folyamán 4 millió ipari munkavállaló vesztette el a munkáját a pénzügyi szektor felelőtlen magatartása következtében. Itt az ideje az ipari kapacitások helyreállításának, és a "Made in Europe 2030" c. közös és ambiciózus program elindításának, az égetően szükséges ipari munkahelyek megteremtéséért. Az iparnak a pozitív társadalmi, ipari és környezeti változás motorjává kell válnia.

Az industriAll Europe követelései:

1. Az ipar szerepe a "nagy társadalmi kihívásaink" (energia, éghajlat, elöregedés, digitalizáció, urbanizáció) problémáinak megoldásában nincs alábecsülve. A legfontosabb iparpolitikai kihívást valószínűleg az új ipari tevékenységek kidolgozása jelenti egy tiszta gazdaságban, a gazdaság és a fenntartható fejlődés közötti szinergiák feltárásán keresztül.
2. A fenntartható gazdasági növekedést előmozdító állami és magánberuházások ösztönzése.
3. Ipari cselekvési terv az összes stratégiai jelentőségű szektor számára.
4. Területileg kiegyensúlyozott iparosítás, különös tekintettel a kevésbé fejlett és az ipari átalakulás által érintett régiókra.
5. A kutatás és fejlesztés fokozott támogatása annak érdekében, hogy az ipar a technológiai fejlődés élvonalában maradjon. A támogatás első ipari alkalmazását az EU-ban kell létrehozni.
6. Az energiaigényes ágazatok átfogó szén-dioxid-mentesítésének támogatása.
7. A körkörös gazdaság fejlesztése, amely további munkahelyeket teremt az újrafeldolgozás, a karbantartás, a javítás, az újrahasznosítás és az újragyártás területén.
8. A digitális gazdaságot érintő kihívások kezelése és a munkavállalók felkészítése.

5. A FENNTARTHATÓ IPARBA TÖRTÉNŐ ÁTMENET, AMELY SENKIT NEM HAGY HÁTRA

A fenntartható, körkörös és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felépítése átfogó társadalmi célkitűzés. Ugyanakkor nagy kihívásokat is okoz, amelyekkel foglalkozni kell, a társadalmi elégedetlenség elkerülése érdekében. Ezért tevékenységeink középpontjában az "igazságos átmenet" megszervezése áll. Szintén ezt támogatja a párizsi megállapodás preambuluma, amely felkéri a feleket arra, hogy "legyenek tekintettel az igazságos átmenet munkaerőtől megkívánt követelményeire". Ezért környezetvédelmi törekvéseinkhez ugyanolyan szintű szociálpolitikai törekvések kell kapcsolódjanak.

Az industriAll Europe követelései:

1. Az átmenet által érintett valamennyi munkavállaló számára szóló megfelelő megoldások megtalálása érdekében, szükségszerű kísérő intézkedések bevezetése: a szakmai oktatás és képzés, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz való jog megerősítése a munkavállalók tovább- és átképzésének biztosításához, regionális átképzési tervek, a változásokat előrejelző szociális párbeszéd, a vállalatok értéklánc-áthelyezésének támogatása. Mindehhez komoly pénzügyi támogatásra és európai koordinációra lesz szükség.
2. Az energiarendszer tisztességes átalakításának megszervezéséhez olyan ambiciózus célkitűzésekre van szükség az energiahatékonyság és a megújuló energia területén, amelyek biztos, elengendő mennyiségű és árú energiaellátást garantálnak mind a polgárok, mind pedig a vállalatok számára.
3. Az európai iparágakat meg kell védeni a kibocsátásáthelyezéssel szemben (a beruházás áttelepítése lazább környezetvédelmi jogszabályokkal rendelkező országba). Ingyenes kibocsátási egységek biztosítása a legjobban teljesítők 10%-ának.

 

 

AZ EURÓPAI JÖVŐÉRT

Az európai projekt a szociális és gazdasági haladás legjobb biztosítéka az egész kontinensen. Ez egy egyedülálló modell, amely kombinálni tudja a gazdasági fejlődést a szociális védelemmel, és amely jólétet és társadalmi kohéziót hozott magával. A neoliberális megszorító és deregulációs politikák, továbbá a populista és nacionalista erők által azonban meggyengült és veszélybe került.

Szakszervezetként ellenezzük:

 a neoliberális programot, amely szociális dömpinghez és a szociális védelem megszüntetéséhez vezet
 az emberek közötti megkülönböztetést, valamint a munkavállalók és a polgárok egymással szembeni versenyeztetését
 a munkavállalókra, bérekre és szociális párbeszédre gyakorolt nyomást
 a fokozódó gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket az európai régiók és emberek között
 a bizonytalanságot és dolgozói szegénységet
 a szolidaritás gyengülését és a menekültek bűnbakként való kezelését

Ehelyett azt akarjuk, hogy az európai projekt újra a társadalmi fejlődés motorja legyen. Az együttműködésen, szolidaritáson és méltányosságon alapuló közös piac, továbbá a minden polgára számára élhető Európa megteremtéséhez ki kell álljunk és fel kell emeljük hangunkat. Az industriAll Europe ezért felhív titeket, hogy – a munkavállalói jogok és a tisztességes munka támogatása érdekében – 2019 májusában szavazzatok egy erős, befogadó és demokratikus Európára!

NE FELEDD: CSAK AZOKNAK VAN BELESZÓLÁSUK, AKIK SZAVAZNAK!

Kapcsolódó linkek
Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok