Megtartotta közgyűlését PADOSZ Nyugdíjas Tagozata
2019. március 12.
Március 7-én tartotta évi rendes közgyűlését a PADOSZ Nyugdíjas Tagozata, amelyen a 343 fős tagságból 116 fő vett részt.

A megjelenteket Majoros János tagozatvezető köszöntötte, a közgyűlést Vida György tagozatvezető-helyettes vezette le. 
 

Lőrincz László, a PADOSZ elnöke a tisztségviselő-választásról és a Fegyveres Biztonsági Őrség helyzetének alakulásáról szólt. A nagy összefogás ellenére sem tudták a kitűzött célt elérni a fegyveres őrök érdekeinek képviseletében. A kiszervezés 42 kollégát érint. A szakszervezet a továbbiakban is a fegyveres őrök mellett áll, így például a rendelkezési állomány és belső pályázatok gondnokolása terén. A tisztújítással kapcsolatban Lőrincz László köszönetét fejezte ki a tagságnak az aktív részvételért, amellyel segítették a munkájukat és erőt adnak a további feladatok elvégzéséhez. 
 

Bocsor István, a PADOSZ elnökhelyettese a karácsonyi ajándékutalvánnyal és a rendszeres étkezési támogatással kapcsolatban elmondta, hogy az új adózási rendszer miatt változtatni kell az ellátási rendszeren, a vállalatvezetés a PADOSZ-szal együtt keresi a megoldást. A választással kapcsolatban tájékoztatta a résztvevőket 2/3-ot meghaladó részvételi arányról, ami a tagság támogatásának bizonyítéka.  
 

Harmath Péter, a PADOSZ másik, újonnan megválasztott elnökhelyettese bemutatkozást tartott, megemlítette, hogy korábban főbizalmiként tevékenykedett, és az EVDSZ Ifjúsági Tagozat vezetője volt. 
 

Majoros János a Nyugdíjas Tagozat elmúlt évi eseményei kapcsán kitért a csoport-összekötők részére tartott munkaértekezletekre, a balatonfüredi továbbképzésre, a tavalyi közgyűlésre, ahol 19 fő számára átadták az „Öt Évtizedes Szakszervezeti Tagság” elismerő emlékplakettet. A Paksi Atomerőmű által szervezett majálison a tagozat nyugdíjasai aktív közreműködők voltak. Az év folyamán a tagozatvezető és helyettese több vidéken élő nyugdíjast látogatott meg. Személyesen vitték el számukra az 50 éves jubileumi plakettet, valamint felköszöntötték a 80. születésnapját ünneplő tagtársat, és megköszönték az 1954-től folyamatos szakszervezeti elkötelezettségét is. Közreműködtek a „Jövőkép” munkabizottságban, részt vettek az EVDSZ VIII. Kongresszusán. A PADOSZ Nyugdíjas Tagozat szeptemberi választó közgyűlésén ismét, immár negyedik alkalommal választották meg titkos szavazással Majoros Jánost tagozatvezetőnek és Vida Györgyöt tagozatvezető helyettesnek. Az októberi PADOSZ bálon kapta meg „A PADOSZ kiváló aktivistája” kitüntető plakettet a nyugdíjas Tagozat részéről Doma Árpádné (második alkalommal) és Stiglincz Ferenc. A tagozat nyugdíjasai részt vettek egy budapesti, ill. egy szekszárdi demonstráción. A tagozat köszöntötte a nyugdíjba vonult kollégákat is. Az EVDSZ VII. Tisztújító taggyűlésén VD aranygyűrű kitüntetésben részesült Majoros János, oklevelet vehetett át Varga Imre Miklósné összekötő. Majoros János elmondta, hogy az összekötők személyében változás történt, többnyire egészségi okok miatt kérték a régiek a felmentésüket. A közgyűlésen köszöntötték azokat, akik eddig nem voltak tagjai a Nyugdíjas Tagozatnak, de mivel aktívan részvettek különböző szakszervezeti megmozdulásban, ezért őket, Podrogya Istvánnét, Varga Imre Miklóst, Harmath Bélát és Vígh Györgyöt felvették a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatába. A Segélyezési Bizottság munkájáról szólva a nyugdíjasok szinte valamennyi esetben téli tüzelő vásárlásra, valamint magas gyógyszerszámlákra hivatkoztak a kérelemben. Súlyosabb anyagi helyzetben kérték a Kékvirág Alapítvány támogatását is. 
 

Weisz Mátyás a PADOSZ korábbi elnökhelyettese üdvözölte az ülés résztvevőit. Mint mondta jelenleg szokja új helyzetét, de a PADOSZ Nyugdíjas Tagozatának tagjai közé tartozónak érzi magát. 
Begitter Henrikné Hédike az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának elnöke széleskörű tájékoztatást adott. Az EVDSZ korábban tagja volt a Nyugdíjasok Országos Képviseletének, de 2004-ben kiléptek, mert a tagdíj befizetés mértékéhez képest semmit nem kaptak vissza. A konföderáció tekintetében a LIGA-hoz tartoznak, aminek nyugdíjas bizottságába delegálással lehet bejutni. Szerveztek egy találkozót, amelynek célja volt, hogy az ifjúság közeledjen a nyugdíjasok felé, de sajnos a fiatalok részéről erre nem mutatkozott érdeklődés. A továbbiakban szólt a kormány intézkedéseinek, illetve az alaptörvény módosításának nyugdíjasokat érintő hátrányos változásairól. A Nyugdíjas Parlamentben elvárásokat fogalmaztak meg, amiket eljuttattak a kormányfőnek. Az Idősek Tanácsa által egyenes ágon lenne lehetőség az igények, a problémák jelzésére, de úgy tűnik a tanácsban nem a többséget képviselők ülnek. Tavaly áprilisban az EVDSZ Nyugdíjas Tagozata választást tartott, ahol Majoros János vezényelte a jelölést, a szavazást. A tagozat elnöke ismét Begitter Henrikné lett. A VII. Tisztújító taggyűlésen Szilágyi József és Téglás József nyerte el az EVDSZ vezető tisztségeit. Ezen alkalommal kapott VD aranygyűrűt Majoros János és oklevelet Varga Imréné. Begitter Henrikné felhívta a figyelmet a Forró Drót című iparági szakszervezeti lapra. Országos felmérés alapján ismertetést adott a nyugdíj minimális és maximális mértékéről, arról,  hogy hányan milyen mértékű nyugdíjban részesülnek. 
 

Dr. Germán Endre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasainak társképviselőjeként elmondta, hogy Majoros Jánossal együtt feladatuk a nyugdíjasok érdekeinek képviselete és kedvező változások elérése a társaság vezetésénél. Novemberben összeültek egy bemutatkozó beszélgetésre Pekárik Géza vezérigazgatóval és Aradi János működés támogató igazgatóval. Érdemi tárgyalásra ez év elején került sor Aradi János működés támogató igazgató, dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató és dr. Germán Endre társképviselő közötti munkamegbeszélésen (Majoros János társképviselő betegsége miatt távol maradt). A munkáltatói oldalról elhangzott, hogy keresik a megoldást a nyugdíjasokat érintő aktuális információk minél gyorsabb eljuttatására, és felhívták a figyelmet az Atomerőmű Nyugdíjas portáljára. Az üdülési lehetőségekkel kapcsolatban elhangzott, hogy bár szűkített módon, de továbbra is elérhetőek a nyugdíjasok számára. A nyugdíjasok korlátozás nélkül vehetnek részt a majálison, a főzéshez a helyszínt és az alapanyagot a társaság biztosítja, viszont nem tudják vállalni magát a főzést. Jövőre megszervezik a céges nyugdíjas találkozót. Elutasították a szerződéses járatok igénybevételére vonatkozó kérést, tekintettel az adózásra, az adminisztrációra és a csekély igényre. Az internet, telefonszolgáltatások terén sem számítnak a nyugdíjasok kedvező változásra. A Humán Alapítvány által adott támogatást továbbra is igényelhetik a nyugdíjasok. A kedvezményes orvosi vizsgálatok rendszere még nincs részletesen kidolgozva, de az őszi egészségnapokon részt vehetnek a nyugdíjasok. A karácsonyi utalvány és a szociálisan rászorulók étkezési támogatása szintén adóköteles, ezért ezeknél racionalizálásra lehet számítani. A kidolgozása folyamatban van, az Erzsébet utalvány Plusz kártya megszűnik. A paksi nyugdíjasklub támogatását a megnövekedett létszám miatt várhatóan növelik. Dr. Germán Endre a továbbiakban ismertette a nyugdíjasok részére 2018-ban juttatott szociális jellegű támogatásokat. 

A közgyűlésen 26 fő kapta meg az „Öt Évtizedes Szakszervezeti Tagság” emlékplaketteket: Amtmann Jenőné, Bánki Ede, Bunkóczi András, Csúzné Asztalos Julianna, Domonkos József, Dömötör Imréné, Falusy István, Haaz János, Haaz Jánosné,  Hevesiné Hipszki Ilona, Kapinya István, Kerepesi Ottó, Kónya András, Kovács József, Nagy Istvánné, Pétersz János, Stiglincz Ferenc, Szabó Sándor, Szemere László, Tóth Tamás, Tóth István, Varga Lászlóné, Vida Györgyné, Virtin Ferencné, Zelfel Istvánné, Zsebők Jenő.

A gyűlés befejező részében a hölgyeket köszöntötték nőnapi gondolatokkal, kedves szavakkal, virággal és édességgel.

Lovásziné Anna

Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok