SAJTÓNYILATKOZAT - A villamosenergia-iparban kialakult munkaügyi konfliktusról
2016. március 16.
A Villamosenergia-iparban munkaügyi konfliktus van, melyet a munkavállalói oldal a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) 2016. március 2. napján megtartott ülésén bejelentett.

A konfliktus tárgya:

A villamosenergia-ipari ágazatban még nem született meg a 2016. évi bérmegállapodás. A tárgyalások során a felek sok kérdésben meg tudtak állapodni. A keresetszínvonal emelkedésére vonatkozóan – amelyre a végső munkáltatói javaslat 0,4% - azonban nem.

Akkor, amikor
• a magyar gazdaság jól teljesít,
• a villamosenergia-iparban milliárdos adózott eredmények képződnek évről évre,
• A villamosenergia-ipari társaságok többségénél milliárdos osztalék kifizetésekre kerül sor évről évre,

a munkáltatói ajánlat okaként azt felhozni, hogy a bevételek nem emelkednek és a munkavállalói bérek reálértéke az iparági várakozásnál jobban növekedtek, ELFOGADHATATLAN!!! A Villamosenergia-iparban munkaügyi konfliktus van, melyet a munkavállalói oldal a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) 2016. március 2. napján megtartott ülésén bejelentett.

A konfliktus tárgya:

A villamosenergia-ipari ágazatban még nem született meg a 2016. évi bérmegállapodás. A tárgyalások során a felek sok kérdésben meg tudtak állapodni. A keresetszínvonal emelkedésére vonatkozóan – amelyre a végső munkáltatói javaslat 0,4% - azonban nem.

Akkor, amikor
• a magyar gazdaság jól teljesít,
• a villamosenergia-iparban milliárdos adózott eredmények képződnek évről évre,
• A villamosenergia-ipari társaságok többségénél milliárdos osztalék kifizetésekre kerül sor évről évre,

a munkáltatói ajánlat okaként azt felhozni, hogy a bevételek nem emelkednek és a munkavállalói bérek reálértéke az iparági várakozásnál jobban növekedtek, ELFOGADHATATLAN!!!


A Villamosenergia-iparban munkaügyi konfliktus van, melyet a munkavállalói oldal a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) 2016. március 2. napján megtartott ülésén bejelentett.

A konfliktus tárgya:

A villamosenergia-ipari ágazatban még nem született meg a 2016. évi bérmegállapodás. A tárgyalások során a felek sok kérdésben meg tudtak állapodni. A keresetszínvonal emelkedésére vonatkozóan – amelyre a végső munkáltatói javaslat 0,4% - azonban nem.

Akkor, amikor
• a magyar gazdaság jól teljesít,
• a villamosenergia-iparban milliárdos adózott eredmények képződnek évről évre,
• A villamosenergia-ipari társaságok többségénél milliárdos osztalék kifizetésekre kerül sor évről évre,

a munkáltatói ajánlat okaként azt felhozni, hogy a bevételek nem emelkednek és a munkavállalói bérek reálértéke az iparági várakozásnál jobban növekedtek, ELFOGADHATATLAN!

Ezzel szemben tény, hogy 2013-2014 vonatkozásában a nemzetgazdasági szintű, de különösen a versenyszférás jövedelmi mutatók magasabbak, mint a villamos energia-, gáz-, gőz-, légkondicionálás iparban.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége és a BDSZ képviselői úgy határoztak, hogy a 2016. március 2. napján tartott VAPB ülésen, a munkáltatói oldal 0,4%-os reálkereset növekedésre vonatkozó ajánlatát elfogadni nem tudják.

A munkavállalói oldal a megállapodás alsó határaként a reálkereset növekedés mértékét 3,4%-ban határozta meg.

A munkavállalói oldal álláspontja szerint ezen mérték figyelembe veszi a villamosenergia-ipar gazdasági lehetőségeit és összhangban van az országos bérajánlásban foglalt elvekkel.

Az érdekérvényesítő lépéseink:

A konfliktus megoldása érdekében levélben fordultunk a fejlesztési miniszter úrhoz, kérve közbenjárását a konfliktus megoldásában. Ugyancsak levélben fordultunk az MVM, az E.ON Hungária, az RWE és az EDF cégcsoport igazgatósági elnökeihez a bérmegállapodás létrejötte érdekében.
A VAPB 2016. március 17-én 13:30-tól újra ülésezik.
Ezt követően az EVDSZ és a BDSZ 2016. március 21-én újra értékeli a kialakult helyzetet. Elhatározott szándékunk, hogy céljaink teljesüléséig folytatjuk érdekérvényesítési lépéseinket, ezen az ülésen meghatározzuk a további konkrét lépéseket. Ha szükséges tüntetéseket szervezünk, nemzetközi szintre emeljük az érdekérvényesítést és végső esetben iparági sztrájkot hirdetünk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a villamosenergia-iparban legalább 5%-os keresetnövekedés, illetőleg a költségvetési tervezett inflációt figyelembe véve 3,4%-os reálkereset növekedés megvalósuljon.

Ugyanakkor bízunk abban, hogy a kialakult konfliktus a 2016. évi bér- és szociális megállapodás fenti tartalommal való megkötése révén az iparágban megoldódik!

Budapest, 2016. március 16.


dr Szilágyi József s.k.
VÁPB munkavállalói oldal
szóvivő

A Villamosenergia-ipari munkaügyi konfliktus előzménye:


A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keretében egyes szociális partnerek között létrejött országos ajánlás ugyan százalékos mértékű bérajánlást nem rögzített, azonban megfogalmazott szempontokat az ágazati és a helyi bértárgyalást folytató szociális partnerek számára, amelyek figyelembe vételét ajánlja. Ezen szempontok:

  • a gazdasági növekedés várható értéke 2,5%;
  • a fogyasztói árszínvonal növekedés várható mértéke 1,6%;
  • a személyi jövedelemadó csökkenés hatása;
  • a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke, amely 5,7%.


Ajánlják továbbá, hogy a béremelés a munkavállalók legszélesebb körében valósuljon meg, úgy azonban, hogy ne vezessen a munkahelyek megszűnéséhez. A tárgyaló felek vegyék figyelembe a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő- és költségviselő képességét, törekedjenek a munkavállalók helyzetének javítására.

A megállapodás aláírását követően születtek - veszteséges gazdasági társaságoknál is - 3% körüli bérmegállapodások.

Szakszervezeteink nagyra értékelik a szociális párbeszéd minden formáját, elvünk az, hogy a több, mint 10.000 fős szakszervezeti tagság és a villamosenergia-iparban dolgozók érdekeit tárgyalásos úton képviseljük.

A villamosenergia-iparban működő Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VAPB) keretében 2016. január 28. napjától folynak a 2016. évi bértárgyalások.

A tárgyalások során a felek sok mindenben meg tudtak állapodni. A keresetszínvonal emelkedésére vonatkozóan nem.

A VAPB ülésén a munkáltatói oldal „0,4”%-os reálkereset növekedésre tett ajánlást. Mivel elmozdulás nem történt, a munkavállalói oldal munkaügyi konfliktust jelentett be 2016. március 2-án.

A munkáltatói elzárkózás okaként a bevételek elmaradását említik és azt, hogy a munkavállalói bérek reálértéke az iparági várakozásnál jobban növekedett az elmúlt években.

Ezzel szemben tény, hogy 2013-2014 vonatkozásában a bruttó és nettó átlagkereset növekedés:

- nemzetgazdasági szinten 3%,
- a versenyszférában 4,3 %,
- a villamos energia-, gáz-, gőz-, légkond. iparban 2,9 %.


Ugyancsak tény, hogy 2013-2014 vonatkozásában a reálkereset növekedés:

- nemzetgazdasági szinten 3,2 %,
- a versenyszférában 4,5 %,
- a villamos energia-, gáz-, gőz-, légkond. iparban 3,1 %.

Az adatokból látszik, hogy a kimagasló nyereséget elérő villamosenergia-szektorban s bruttó, nettó, illetve a reálkeresetek növekedése elmaradt a versenyszférától, de még a nemzetgazdasági szinttől is!!!!

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége és a BDSZ képviselői 2016. március 7-én, illetve 9-én értékelték az ágazati bértárgyalás helyzetét. Úgy határoztak, hogy a 2016. március 2. napján tartott VAPB ülésen, a munkáltatói oldal 0,4%-os reálkereset növekedésre vonatkozó ajánlatát elfogadni nem tudják.
A munkavállalói oldal a megállapodás alsó határaként a reálkereset növekedés mértékét 3,4%-ban határozta meg.


A munkavállalói oldal álláspontja szerint ezen mérték figyelembe veszi a villamosenergia-ipar gazdasági lehetőségeit és összhangban van az országos bérajánlásban foglalt elvekkel.

Sajtótájékoztatót követően, ahhoz kapcsolódóan megjelent cikkek:

Kapcsolódó cikkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok