Munkavédelmi képzésekre vonatkozó VÁPB állásfoglalás és megállapodás 2016
Elkészült és 2016. január 7-én aláírásra került a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (VÁPB) állásfoglalása Az egészség és biztonság és képzés c. EU szintű megállapodás (Politikai Nyilatkozat) hazai gyakorlati érvényesülésének elősegítése céljából. Magyarországon, a villamosenergia-ipar élen jár az ágazati szintű szociális párbeszéd kialakulását és eredményeit illetően egyaránt. A párbeszéd résztvevői munkáltatói oldalon a VTMSZ, munkavállalói oldalon az EVDSZ és a BDSZ. Az általánosnak mondható európai és magyar gyakorlattól eltérő sajátos körülmény, hogy a VTMSZ-t alapszabálya nem jogosítja fel a tagvállalatok teljes körű gazdasági és szakmai érdekeinek képviseletére, így a hazai ágazati érdekegyeztetés csak a munka világához tartozó kérdésekre, területekre terjed ki. Ebből következően a VTMSZ nem lehet közvetlen résztvevője az EU szintű villamosenergia-ipari érdekegyeztetésnek, mely funkció betöltésére az EURELECTRIC Magyarországi Tagozata jött létre. Bár a két szervezet között van együttműködés a munka világára vonatkozó kérdések magyar képviselője közös delegálására, a VÁPB tevékenységében mindez ideig az EU szintű érdekegyeztetésben való részvétel, az ott született eredmények hazai alkalmazásával való foglalkozás nem kapott érdemi helyet.


A VÁPB-ben helyet foglaló szociális partnerek elhatározták, hogy változtatnak ezen a gyakorlaton, és a munka világához tartozó területeken született EU szintű megállapodásokat megvitatják, s közösen döntenek az azok hazai hasznosulását elősegítő, esetlegesen szükséges tennivalókról.
A VÁPB e munkát a képzés területén született EU szintű ágazati megállapodások áttekintésével, megvitatásával kezdte le, amelynek eredménye a 2014. szept. 1-jén létrejött Megállapodás lett.

E Megállapodás 2. pontja az egészség és biztonság témakörökre vonatkozó képzésekkel foglalkozik az e tárgykörben az európai ágazati szociális partnerek (EURELECTRIC, EPSU, EMCEF) által 2006. december 13-án elfogadott „Egészség és biztonság és képzés. Politikai Nyilatkozat”-hoz (továbbiakban: Politikai Nyilatkozat (lásd melléklet) kapcsolódóan.

Jelen állásfoglalással a VÁPB e Politikai Nyilatkozat magyarországi érvényesülését kívánja támogatni, elősegíteni.

A Politikai Nyilatkozat a mai, hazai viszonyok között is érvényes és követendő

A VÁPB-ben résztvevő szervezetek teljes mértékben azonosulnak az európai ágazati szociális partnereknek a Politikai Nyilatkozatban megfogalmazott azon álláspontjával, hogy az egészség és biztonság magas színvonalának fenntartása az iparágban végbement és előreláthatóan folytatódó szerkezeti, technikai-technológiai, szabályozási változásokat figyelembe vevő, a menedzsmentre és a munkavállalókra egyaránt kiterjedő rendszeres és hatékony képzés nélkül elképzelhetetlen.
A VÁPB az ad hoc Munkavédelmi Szakbizottság véleményével egyetértve a Politikai Nyilatkozatban megfogalmazott és követett alapelvekkel maradéktalanul egyetért, azokat a hazai viszonyok közepette is érvényesnek tartja. Az ajánlott képzési témák a képzéssel érintett minden csoportban a magyar gyakorlat számára is relevánsak. Mindezekre tekintettel a VÁPB-ben résztvevő felek - a vállalati önállóság tiszteletben tartása és hangsúlyozása mellett – azt ajánlják tagszervezeteiknek, hogy a lehető legnagyobb mértékben kövessék a Politikai Nyilatkozatban megfogalmazott ajánlásokat, úgy az ott megfogalmazott alapelveket, mint a képzés területeit, témaköreit illetően.
A VÁPB ugyanakkor szükségesnek ítéli meg a mai magyarországi gyakorlathoz, körülményekhez és feltételekhez igazodva, hogy a Politikai Nyilatkozat szövegét a könnyebb érthetőség és feldolgozhatóság érdekében és a lényeget nem érintő módon tömörítsük, továbbá – hasznosulása fokozottabb elősegítése érdekében – néhány vonatkozásban kiegészítsük (mely kiegészítéseket vastag betűvel jelezzük: lásd 4. pont). Jelen Állásfoglalás végleges megfogalmazása széleskörű szakmai konzultációt követően történt meg.

Az állásfoglalás és megállapodás teljes terjedelmében olvasható, letölthető:

Letölthető dokumentumok
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok