EVDSZ Szövetségi Vezetőségi Ülés
2019. január 15. 11:00
EVDSZ 1116 Bp., Fehérvári út 108-112. Nádorudvar Irodaház, Fsz. tárgyaló
Az EVDSZ 2019. évi első Elnökségi és Szövetségi Vezetőségi ülését 2019. január 15-én tartotta Budapesten.

A határozatképesség megállapítását követően, a résztvevők a munkát az előző évi emlékeztetők elfogadásával kezdték meg.

Elsőként az Elnökség a 2019. évi ágazati bér- és szociális megállapodásról egyeztetett és a vitaanyagot a javaslataival kiegészítve vitte a Szövetségi Vezetőség elé. Az SZV a munkáltatóval folytatandó bértárgyalási
javaslatokat megismerte, a megállapodás tervezetet megtárgyalta, majd az ülésen elhangzottakkal együtt elfogadta. A Szövetségi Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EVDSZ 2019. évi munkaprogramját és rendezvénytervét is.

A testületek tagjai részletesen értékelték az EVDSZ részvételét a demonstrációkon és elemezték a tüntetések tapasztalatait. Egyetértettünk abban, hogy az EVDSZ mindeddig a VII. (Tisztújító) Taggyűlésén
elfogadott Állásfoglalásban rögzítetteknek és a Szövetségi Vezetőségi döntéseinek megfelelően végezte a béren kívüli juttatások megadóztatását, valamint az ún. „rabszolgatörvényt” érintő érdekvédelmi tevékenységét.
Az SZV megerősítette az EVDSZ VII. (Tisztújító) Taggyűlésén elfogadott, 2019. január 3-án aktualizált Állásfoglalásban rögzítetteket.

Továbbiakban, megtárgyaltuk az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottság (OSZD) munkáját. Az SZV egyetértett az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottság (OSZD)
által megfogalmazott négy szakszervezeti követeléssel. Az OSZD munkájáról külön cikkben számolunk be.
Az SZV egyetértett a LIGA Szakszervezetek elnökségének határozatában, az OSZD-ben való részvétel feltételei tekintetében megfogalmazottakkal:

– A bizottság tevékenysége legyen pártpolitikától mentes.
– A bizottság munkájában kizárólag szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek vegyenek részt.
– Az OSZD rendezvényei szakszervezeti szervezésűek legyenek, azok kizárólag szakszervezeti célok mentén szerveződjenek, azokon pártpolitikai célok ne kerüljenek megfogalmazásra.
– Az OSZD nyomásgyakorló akciók célja - a szakszervezetek által megfogalmazott munkavállalói igények érvényesítése érdekében - a szükséges tárgyalások elõmozdítása és sikeres lebonyolítása
legyen.

Az EVDSZ számára ugyanakkor elfogadható, ha civil szervezetek is tagjai az OSZD-nak.

A SZV arról is döntött, hogy felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy operatív döntéseket hozzon a szövetség egy-egy demonstráción történő részvételéről, továbbá azt is elfogadta, hogy országos sztrájkbizottság
megalakulása esetén az EVDSZ is csatlakozzon a bizottsághoz. Arról is döntöttek a résztvevők, hogy az EVDSZ csatlakozik az OSZD által kezdeményezett, a 2019. január 18-19 napokon tartandó rendezvényekhez és erre tekintettel az EVDSZ is kiad egy saját felhívást a rendezvényeken való részvétel érdekében.

Napirenden volt még a LIGA Szakszervezeti konföderáció munkájának, szerepének és kommunikációjának értékelése az elmúlt időszak eseményeinek tükrében, valamint tájékoztatást kaptak a jelenlévők a GINOP pályázattal kapcsolatos aktualitásokról, a nemzetközi ügyekrõl és az EPSU főtitkár látogatásáról, melyről ugyancsak részletesebb tájékoztatás olvasható a Forró Drótban és honlapunkon is.

a jegyzőkönyvek alapján készítette:
Téglás József
EVDSZ Elnökhelyettes, VD-DUVISZ Elnök

Kapcsolódó linkek
Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok