E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzemi Tanács tag – Egyházy Sándor
-Igyekszem az elvárásoknak megfelelni- mondta Egyházy Sándor, mikor évekkel ezelőtt a szakszervezet jelöltjeként megválasztották az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Üzemi Tanácsának elnökévé. Több évig látta el az elnöki feladatokat, jelenleg az üzemi tanács tagja és aktívan részt vesz az érdekvédelmi munkában és tartja a kapcsolatot a különböző telephelyeken dolgozó munkavállalókkal. A szakszervezeti tevékenység már évtizedek óta életének része. Egyházy Sándor 1982-ben, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola elvégzése után került az ÉDÁSZ vállalat Győri Üzemigazgatóságára, ahol erősáramú tervezőként dolgozott 1987-ig. Ezután a városi kirendeltségre került, mint kirendeltségi technikus, 1995-ig. Az áramszolgáltatás privatizációja után felgyorsultak számára az események, az aktuális átszervezéseknél mindig új munkakört látott el. Volt értékesítési csoportvezető, üzemviteli csoportvezető, műszaki vezető, vállalkozási szakértő, a Győri Műszaki Szolgáltató Központban dolgozik szolgáltatási mérnöki beosztásban.

Több mint hetven százalékos támogatottsággal lett üzemi tanácstag, ezáltal pedig az új elnök 2005-ben, az akkori bizalmat felelősséggel használta arra, hogy munkálkodjon a munkahelyi kollektíva érdekében. Az érdekvédelmi szervezetekkel és annak képviselőivel, tisztségviselőivel mindig jó kapcsolatot tartott fenn.

Munkáját tekintve igen alapos embernek ismerik. Mielőtt meghozná a döntést egy-egy kérdésben, több irányból közelíti meg az aktuális problémát. „Mindig igyekszem a maximumot kihozni magamból, nem vagyok híve az állandó és felesleges szócséplésnek” - mondja. Szakmai pályájához szorosan tartozik az érdekvédelmi tevékenység.

A szakszervezetbe 1987-ben lépett be az üzemi tanácselnök előd, Szalai Miklós agitálására. Még ebben az évben bizalmivá választották, így bekerült a győri üzletigazgatóság

helyi szintű testületébe is. Az üzletigazgatóságok megszűnése után területi szakszervezeti képviselőnek választották a kollégák és így az ÉVISZ szakszervezeti tanácsának is tagja lett. Az üzemi tanácsnak 1993 óta tagja. 2004 novemberében a választások során újra bekerült az üzemi tanácsba, ahol az üzemi tanács tagjai elnöknek választották. Jelenleg üzemi tanács tag.

Az érdekvédelmi munkában mindig a kollektíva érdekeit szem előtt tartva tette meg a javaslatait. Igyekezett segíteni munkatársainak az ügyes-bajos dolgaik megoldásában

és a körülményekhez képest mindent megtenni érdekeink védelmében.

Mint minden érdekvédelemmel foglalkozó tisztségviselő, tudja, nem mindig megy minden gördülékenyen, akadnak problémák, hiszen az érdekek egyeztetése több oldalú folyamat, több résztvevővel. Sándor szerencséjére más volt a helyzet, a munkahelyi vezetők és a kollégák is támogatták abban, hogy a munkája mellett el tudja végezni az érdekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ez sokat jelentett számára.

A szakszervezet jelöltjeként választották be a tizenegy fős üzemi tanácsba, aminek az elnöke

lett 2005-ben több évig. Az üzemi tanács elnöke éveken keresztül függetlenítettként dolgozott, ezért több ideje volt az üzemi tanács ügyeivel foglalkozni, az aktuális munkák nagy részét saját maga végezte el. Egyházy Sándornak az elnöki posztot munkája mellett kellett ellátnia, ami csak úgy volt lehetséges, ha az üzemi tanács tagjai az addigiaknál jobban kivették a részüket az érdekvédelmi munkából. Megvalósult az üzemi tanács tagjai között egy bizonyos mértékű munkamegosztás. Az iparágban a többi üzemi tanácsnál már régebb óta így van, ezt példának tekintette az évek alatt.

Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok