MVM Dolgozóinak Szakszervezete ügyvivő – Dr. Fogarasi Attila
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Biztonsági Igazgatóságán dolgozik dr. Fogarasi Attila, mint főmunkatárs. 2012. májusában zajló üzemi tanács választásokon indul a szakszervezet jelöltjeként. - A munkabéke, a munkáltatói-munkavállalói érdekegyeztetés sikeréhez fontos, hogy az érdekvédelem részvétele a vállalat irányításában biztosított legyen- vallja Attila. "Az üzemi tanács egy rendkívül érdekes intézmény. Célja, hogy a vállalat „irányításában” a munkavállalók is részt vehessenek. Fontos küldetése a tanácsnak, hogy a munkáltatói és munkavállalói érdekeket összehangolja, érdekkonfliktus helyett az érdekharmonizálást szolgálja. Egy jól működő vállalat esetében a munkavállalói és munkáltatói érdekegyeztetés az érdekvédelem legkreatívabb, legtermékenyebb színtere."

-Mivel foglalkozol a cégnél?

-A Biztonsági Igazgatóságon dolgozom főmunkatársként, feladatom többek között, hogy az MVM Csoport munkatársai a korábban megszokott színvonalú, vagy reményeink szerint annál is magasabb szintű biztonsági környezetben végezhessék munkájukat.

-Miben látod a munkahelyi kollektíva erejét?

-Változó világban élünk. Az MVM egy rendkívül sikeres állami vállalat, nagy megtiszteltetés, hogy itt dolgozhatok. Olyan munkakultúrával, szakmai alázattal találkoztam, mely példaértékű lehetne bármely más vállalatnál. Munkámmal kapcsolatban sok-sok kollégámmal találkoztam.

Úgy érzékeltem, szinte mindenki szereti az MVM-et, lojális annak céljaihoz. Azt tapasztaltam, hogy egymás segítése, munkájának támogatása hétköznapi, megszokott cselekedet, nem kivételes jótett. A közös elképzelések megvalósítása a munkavégzés elfogadott eredménye.

A vállalat most új célok felé tör. Válaszolva a mai kor kihívásaira új értékrendet kell, hogy kialakítson. Az MVM kollektívája fontos építőköve, de egyben építőmestere is ennek az új értékrendnek. Az érdekek-értékek harmonizálása, hosszú távú kiegyensúlyozása nem képzelhető el a kollektíva alkotó ereje nélkül. A közös erőfeszítés – a közös célokért – vállalati szinten is egységteremtő és jövőformáló lehet.

-Hogyan kerültél kapcsolatba a szakszervezettel?

-2010-ben, munkába állásommal szinte egy időben kerestem a kapcsolatot az érdekvédelem helyi képviselőivel, felajánlva segítségemet munkájukhoz. Az MVM közössége befogadott, nyitottan és munkámat, személyemet támogatva üdvözölt mindenki. Viszonozni minden munkatársnak külön-külön nem tudom a kapott segítséget, ezért a kollektív képviseleten keresztül próbálom visszaadni azt.

-Szerinted miként lehetne erősebbé tenni helyileg az érdekvédelmet?

-Az MVM Csoport a magyar energetikai szektor zászlóshajója. Erejét nem csak a villamos ipari vertikumot lefedő eszközparkja, de a minden téren versenyképes szellemi tőkéje is megalapozza. A vállalatcsoport dinamikus, virulens szervezetként reagál a makro- és mikrokörnyezet változásaira. Az érdekvédelem erősebbé akkor válhat, ha megértjük a változás okait, céljait. Nem kimerevíteni szükséges a jelenlegi állapotot, a vívmányok megőrzése érdekében élére kell állnunk a folyamatoknak. Támogatjuk a vállalat fejlődését annak érdekében, hogy ennek eredményeiből a munkavállalók a jövőben is részesülhessenek.

-Miért fontos az üzemi tanács és a szakszervezet jó kapcsolata?

-Az üzemi tanács egy rendkívül érdekes intézmény. Célja, hogy a vállalat „irányításában” a munkavállalók is részt vehessenek. Fontos küldetése a tanácsnak, hogy a munkáltatói és munkavállalói érdekeket összehangolja, érdekkonfliktus helyett az érdekharmonizálást szolgálja. Egy jól működő vállalat esetében a munkavállalói és munkáltatói érdekegyeztetés az érdekvédelem legkreatívabb, legtermékenyebb színtere.

-Miért előnyös, ha az üzemi tanács tagjai a szakszervezet jelöltjei közül kerülnek ki?

-A munka törvénykönyve pontosan szabályozza a szakszervezetek és az üzemi tanács feladat és hatáskörét. A két intézmény kompetenciája nem azonos, de a két halmaz metszete meghatározó. A munkabéke, a munkáltatói-munkavállalói érdekegyeztetés sikeréhez fontos, hogy az érdekvédelem részvétele a vállalat irányításában biztosított legyen. A vállalat középtávú céljait tekintve a munkáltató és a szakszervezet közös, összehangolt erőfeszítése a leghatékonyabb eszköz.

-Miként látod, hogyan viszonyul a cég vezetése az üzemi tanácshoz, illetve a szakszervezethez?

-Az MVM Csoport regionálisan is jelentős nagyvállalat. Óriási szellemi és anyagi vagyon fölött rendelkezik. A csoportstruktúra heterogén szerkezetű, az energetika, a távközlés, telekommunikáció széles spektrumát határozza meg. Egy ekkora óriásvállalat irányítása rendkívüli felelősséget és felkészültséget igényel. A tevékenység jellegéből adódóan a vállalati stratégia 20-25 éves kitekintést igényel.

Az ország áramellátásból adódó kötelezettség csak a legkiválóbb szakemberek munkájával teljesíthető. Ezért a munkáltató és a munkavállalók érdekei itt azonosak. Rövidtávú gazdálkodási „kényszerek” nem befolyásolhatják a munkavállalók létbiztonságát. Elnök úr a 2012. évi feladat-meghatározó értekezleten is az emberi élet, az egészség védelmét helyezte a működés egyik meghatározó fókuszába.

A vállalatcsoport éppen az új kihívásokra reagálva, személyi állományát tekintve is jelentős átalakuláson megy át. A munkavállalói létbiztonság, a stabilitás biztosításának elmulasztása közvetlenül veszélyeztetné a vállalat stratégia céljainak elérését. Az MVM menedzsmentje pontosan látja ennek fontosságát és – a makrogazdasági folyamatokra is figyelemmel – minden lehetőséget megragad a munkavállalói teljesítmény elismerésére.

Álláspontom szerint a szakszervezet és a munkáltató középtávú együttműködésének: a munkavállalói vívmányok megőrzése, a munkavédelem, a munkabalesetek megelőzése, a személyi állomány stabilizálása, a dolgozói teljesítmény értékarányos elismerése olyan közös területe lehet, melyben jelentős szinergiahatás rejlik. Ennek „kinyerése” a menedzsment, az üzemi tanács és a szakszervezet legfontosabb közös feladata.

Eseménynaptár
Tagszakszervezetek
Forró drót - letölthető újságok