Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezet
DÉMÁSZ Szakszervezet
Cím:
6724 Szeged Kossuth L. sgt. 64-66.
Tisztségviselő:
Nagy Sándor
Szeged
Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezet

A DÉMÁSZ Szakszervezet megalapítása óta számos átalakuláson esett át, melyre azért is volt szükség, mert a privatizációt követően a külföldi tulajdonba került Dél-magyarországi Áramszolgáltató belső szerkezete is változott. A vállalati átszervezéseket követően, mely során a vállalat vállalatcsoporttá, majd társaságcsoporttá alakult, ezt követte az érdekképviseletek működési struktúrájának ehhez igazodása is. Az Electicité de France (EDF) tulajdonában levő cég, a DÉMÁSZ mint társaságcsoport esetében a szakszervezet elérte, hogy a helyi kollektív szerződés vonatkozzon az anyavállalaton kívül a leányvállalatokra is, azaz az összes telephelyen dolgozóra. Időközben a vezető tisztségviselők személyében is változások mentek végbe, azaz a DÉMÁSZ Szakszervezet igyekezett úgy alakítani a változásokat, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni a jövőben is a folyamatokhoz. A DÉMÁSZ Szakszervezet elnökei voltak Ladányi Miklós, Peták József, Braun József. Jelenlegi vezető elnöke Nagy Sándor, aki 2009. január 1-jétől a DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnökeként tevékenykedik a munkavállalók érdekeinek védelmében, emellett 2004 óta a társaság, majd társaságcsoport üzemi tanácsának elnöke is. Portréja

Vezető elnökhelyettes Masa Imre Lászlóné.

Elnök Dombi Jenő.

Az üzemi tanácsban való részvételt igen komolyan veszik a szakszervezeti tagok és tisztségviselők, hiszen az EDF DÉMÁSZ menedzsmentje évekkel ezelőtt létrehozta az EDF Európai Üzemi Bizottságot, melynek tagjai lettek a DÉMÁSZ Szakszervezet képviselői is. Ez új képviseleti fórumot jelent a szakszervezet számára, és a szakszervezet büszke arra, hogy az európai munkába még akkor kapcsolódhatott be, mikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagja.

A DÉMÁSZ Szakszervezet tagjai, vezetői hisznek abban, hogy a minél szélesebb platformon való képviselettel még inkább többet tehetnek a munkavállalók helyzetének javításáért.

Facebook oldaluk:

Dél-magyarországi Áramszolgáltató Társaságcsoport Szakszervezet