Elektromos Szakszervezet
E.SZ.
Cím:
1132 Budapest Váci út 72-74.
Tisztségviselő:
Németh Lajos
Budapest
Elektromos Szakszervezet

Az Elektromos Művek cégcsoport távoli jogelődje 1893-ban kezdte meg a villamos energia üzemszerű szolgáltatását. Az indulás évében 1700 fogyasztási helyet látott el a cég villamos energiával

A munkavállalók hamarosan szakszervezetbe tömörültek. A feljegyzések szerint már 1918-ban a vállalat szakszervezeti beavatkozás eredményeképpen kényszerült jelentősen növelni a munkavállalók bérét. Már akkor a vezetők részére különböző (bér)kereteket állapítottak meg, amelyeken belül kellett lennie a munkavállalók bérének.

Néhány ma is tiszteletre méltó vívmány jogelődeink eredményeiből:

 • Az Elektromos Művek nyugdíjintézet létrehozását határozta el 1916-ban.
 • A dokumentumok szerint „ kedvezményes áramellátás” járt minden alkalmazottnak 1918-tól.
 • Az 1921-es évvel kezdődően jelent meg a 13. havi fizetés rendszere, és lényegében nem változott 1930-ig.

   

   

   

   

   

   

  • Viszonyítási alapként megjegyzem, hogy csak 1931-ben született meg az első hazai villamosenergia törvény. Vállalatunk, illetve társaságunk, később társaságcsoportunk hivatalos elnevezése az elmúlt sok évtized alatt többször változott. Ez, az elnevezést érintő változás igaz szakszervezetünkre is. Fentiek ismerete is hozzájárulhat ahhoz, hogy felismerjük, egy modern működésű szakszervezetnek, és így a munkavállalóknak mi szolgálhat előnyére. Elődeink tevékenységét méltó módon visszük tovább! Az elmúlt évtizedek során, és manapság is, szakszervezetünk minden tekintetben megfelelt az éppen aktuális kihívásoknak. Ezt úgy próbáltuk megtenni minden esetben, hogy a múltból származó hagyományokat megőrizve alkalmazkodtunk a kor kihívásaihoz. Néhány természetesnek tekinthető alapelven az elmúlt évtizedek során nem változtattunk, ilyen többek között a szakszervezet egysége, az egységesség megőrzése, a közös döntések, és a szakmai szakszervezeti szövetséghez való tartozás. Azt fontos felismerni, hogy az elmúlt másfél évtizedben szakszervezetünk szinte több kihívással szembesült, mint az azt megelőző száz évben. Gondoljunk csak vissza a tulajdon szerkezetének megváltozására, a tulajdonos megváltozására, az Elektromos Művek (Rt., NyRt., ?.,) szervezeti struktúrájának változására, az „unbundlingra”, a vállalatirányítási módszerek megváltozására. A fentieket áttekintve összefoglalásként elmondható az, hogy hagyományos eredményeinket megőrizve és továbbra is együttműködve más szakszervezetekkel, szakszervezeti szövetségekkel, eredményesen képviseljük a munkavállalók érdekeit.