Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet
ÉVISZ
Cím:
9027 Győr Kandó K. u. 13.
Tisztségviselő:
Réffi Péter
Győr
Észak-dunántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet

1995. áprilisában kértük fel Molnár Lajost, akit a sors festői és grafikus képességekkel áldott meg. Elvárásaink voltak az emblémával kapcsolatban. Fejezze ki:

  1. A szakszervezet, mint önkéntes szerveződés lényegi törekvését.
  2. A villamosenergia-ipart, a munkavállalók iparágát, ezen belül a munkáltató "céget" azaz az ÉDÁSZ Rt.-t.
  3. Segítse elő az egyértelmű azonosítást a szakszervezet teljes nevének felírása, vagy legalább a rövidített név felirata az emblémán legyen elhelyezve.

A fenti elvárások az alábbiakban valósultak meg: Az áramszolgáltatóra jellemző villámjel helyett annak vonalirányát felhasználva lett megszerkesztve az ÉVISZ betűiből az embléma. Az É betű a többi mellől kiemelésre került így önálló jelentéstartalmat kapott. Az É betű ékezetjelét a betű elé helyezésével az É betű alakot stilizálva repülőmadár (galamb) alakot lehetett kialakítani, amely így szimbólummá vált. A jelkép tárban a galamb szimbóluma: helyre állt harmónia, megbékélés, béke. A mítoszok a vallási ismeretek tárházán keresztül minden ember birtokosa számos jelképnek, ezen keresztül képes egy adott jelkép jelentéstartalmát bővíteni, tudatában a jelkép tartalmát az ismerthez kapcsolva a látott tárgyhoz eszmét tud egységbe hozni. Jelen esetben az É betűből formált galamb szimbóluma a szakszervezeti harc kifejezője lehet, annak végkifejletét , a helyreállt érdekkülönbség -mérleg- harmóniáját érzékeltetve. A V I SZ betűkből kialakításra került olyan egységes szerkezetű vonal-kombináció, melyben a hosszú ferde vonalak hármas egysége a villám-nyaláb képzetét kelti. A betűket ferdén metsző csík-sáv a galamb irányába felemelkedést, tehát mozgást (állapotváltozást) sugall. A Tisztelt Látogató eldöntheti, hogy sikerült-e az elvárásokat megvalósítani. Az embléma kialakításának időpontja egybeesik szakszervezetünk bírósági bejegyzésével 1995. április 21-én az ÉVISZ szakszervezetet bejegyezték.

  • Fontos esemény volt, hogy 1995. novemberében aláírásra került a Villamosenergia-ipar ágazati Kollektív Szerződése.
  • Szintén fontos esemény volt, hogy december 21-én privatizálták a céget és a francia EDF állami tulajdonú cég megvásárolta az ÉDÁSZ Rt.-t. Ekkor újra kellett szerveznünk a szakszervezeti munkánkat hisz az állami irányítást felváltotta a külföldi tulajdonosi irányítás.
  • Büszkén mondhatjuk, hogy a munkavállalók általi támogatottságunk jelentős hisz az üzemi tanács választásokon mindig megkaptuk a reprezentativitást és ebből adódóan a Kollektív Szerződéskötési felhatalmazást.
  • 2006-ban az E.ON Csoportban működő öt szakszervezet létrehozta a Villamos- és Gázipari Munkavállalók Szakszervezeti Szövetségét, s így szövetségként működve folynak az egyeztetések az E.ON munkáltatójával.

Néhány gondolat az ÉVISZ működéséről: A munkavállalók önkéntes akaratából létrejött önálló érdekképviseleti szervezet, melynek működését a demokratikus formák határozzák meg. (alulról felfelé történő építkezés, önrendelkezés és önálló képviselet elve, egymás iránti szolidaritás és az ötévente megtartott demokratikus választás elve jellemez.) Fontos feladatunk feltárni és képviselni tagjaink érdekeit a munka világában. Új feladatként jelent meg 2004-ben az Európai Üzemi Tanács munkájában való aktív részvételünk biztosítása. Mint az egyik alapító tag mondjuk, hogy nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn az EVDSZ-szel. Tagszakszervezetként való helyzetünket fontosnak tarjuk, létérdekünk, hogy így legyen továbbra is és működjön a szövetség. Munkájában tevékenyen részt kívánunk venni, hisz Együtt Erősebbek Vagyunk. Réffi Péter SzT elnök ÉVISZ