Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete
MEVISZ
Cím:
3271 Visonta Erőmű u. 11.
Tisztségviselő:
Medveczki Zsolt
Visonta
Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete

A társaságnál, a szakszervezeti működés terén is jelentős változást hozott az 1993 évi bánya-erőmű integráció, hiszen egy másik szakmakultúra, a kétbányás művelésnek is köszönhetően, egy nagyobb létszámú másik szakszervezetet is hozott a „házasságba”.
Elmondató, hogy a bányász és a villamos szakszervezet folyamatosan és eredményesen, mindenkor elsődlegesen a munkavállalói érdekeket szem előtt tartva működik együtt.
2009-ben a MEVISZ 758 aktív és 112 fő nyugdíjas szakszervezeti tagot számlál. A nyugdíjas tagoknál meg kell említeni, hogy a valamikori lőrinci erőműből nyugállományba vonultak továbbra is ragaszkodnak a szervezetünkhöz való tartozáshoz.
Ezzel a létszámmal a működési területünkön 83%-os szervezettséggel bírunk.

A nem szervezett dolgozók szimpátiáját igazolja, hogy az erőműves üzemi tanács választáson a grémiumba, választásról választásra kizárólag a MEVISZ jelöltjei jutnak be, munkavédelmi képviselőket pedig csak a MEVISZ állít.

  • Legfelsőbb döntéshozatali szervünk a Bizalmiak Tanácsa (BT), amely jelenleg 52 főből áll.
  • Az operatív irányító testületünk a Szakszervezeti Bizottság 14 fős, és igazodik a társasági struktúrához annak érdekében, hogy minden szakmai területről legyen képviselete a tagoknak.
  • 5 szakszervezeti tag választhat maguk közül bizalmit, a bizalmiak főosztályonként választanak szintén maguk közül főbizalmit.
  • A titkárt a tagság 4 évente közvetlenül és titkosan választja.
  • A gazdálkodásunk törvényeknek való megfeleléséért Számvizsgáló Bizottság, az etika kérdések kivizsgálásáért Egyeztető Bizottság felel.

 

Természetesen célunk a közösség-építő/ összetartó szabadidős tevékenységek szervezése is, mind a sport mind pedig a kultúra terén. Ebből kiemelt helye van az évente júniusban megrendezésre kerülő VILLAMOSNAP-nak, amit a munkáltatóval közös szervezünk.
A MEVISZ, összegszerűségét tekintve az EVDSZ központi költségvetésének egyik legnagyobb befizetője.
Postacímünk és székhelyünk: 3271 VISONTA Erőmű u. 11.
A titkár elérhetőségei: telefon: 37/ 334-102, e-mail: zsolt.medveczki@mert.hu

Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete