Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. Szakszervezet
Schneider
Cím:
1117 Budapest Hauszmann A. u. 3/b.
Tisztségviselő:
Kaposvári Tiborné
Budapest
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. Szakszervezet

Vállalatunk, és ezzel egyidejűleg szakszervezetünk története 1951-ben kezdődik.
Az alapítási határozat szerint az akkori nevén a VERTESZ (Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat) a Ganz Villamossági Gyár tervező, eladási és szerelési főosztályaiból alapították meg 1951. április elsejével.
A rendszerváltás előtti időszakig gyakorlatilag minden munkavállaló tagja volt a szakszervezetnek. Tevékenysége elsősorban a kollektív szerződés megkötésére, egyetértési jogának gyakorlására a bérek megállapításánál, valamint a szociális és kulturális alapok felhasználási módjának meghatározására korlátozódott.
Működése, mint akkor minden magyarországi szakszervezetnek, központi irányítással a SZOT határozatai alapján történt.

 • A rendszerváltás után vállalatunkat az elsők között privatizálták. 1991. április elsején a VERTESZ többségi tulajdonosa a Merlin Gerin SA lett. (A Schneider csoport tagja, későbbi névváltozásunk ennek köszönhető). A kisebbségi tulajdonos a magyar állam, illetve az önkormányzatok voltak, amelyek illetékességi területén a vállalat ingatlanjai elhelyezkedtek. Ezen utóbbiak részvényeit a többségi tulajdonos 1993-ban megvásárolta.
 • Szakszervezetünk a Villamosenergia-ipari Szakszervezetek Szövetségének (VDSZSZ) alapító tagja. Ez az ágazati szövetség 1990. szeptember 15-én a VASAS Szakszervezetből történő kilépéssel jött létre. Vállalatunk privatizációja ugyan változást hozott szövetségünk kapcsolatában, de a VDSZSZ-hez való tartozásunk teljes jogú tagként mind a mai napig fennmaradt. Szakszervezetünk önálló érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetként működik.
 • A privatizáció előtti vállalatunk kulturális és sportéletének, a jóléti juttatások rendszerének fő motorja a szakszervezet volt, amely szerepét, jelentőségét korlátai ellenére is meg tudta őrizni mind a mai napig. Természetesen az elmúlt időszak törvényi változásai változtattak jogosítványainkon, de az igazi érdekvédelmi munka a tulajdonosváltás után kezdődött.

  Megkezdődött az ingatlanok, az üdülők felszámolása. Bár az üdülők értékesítése nem jelentette azt, hogy az addigi üdülési lehetőségeinket elvették volna, gazdaságosabb megoldásnak látszott a nyári szezonra szobákat bérelni, mint üdülőket fenntartani. Eleinte féltünk a szociális, jóléti szokások magváltoztatásától, a francia mentalitás azonban a tradíciók megőrzését jelentette. Bár a korábbi juttatási rendszer sokáig megmaradt, folyamatosan változott és formálódott. A cél az igazságosság jegyében az egységes juttatások megteremtése volt, amit 2000-re kafetéria néven sikerült megvalósítanunk.
 • Legfájdalmasabb veszteségünk azonban a létszámcsökkenés volt. 1991-ben közel 1800 fő dolgozott vállalatunknál. 1992-ben a kedvezőtlen vállalati eredmények következtében kb. 400 fő elbocsátására került sor. Ezt egy évvel később hasonló arányú elbocsátás követte, mivel véglegesen megszűnt a budapesti gyártási tevékenység, amely több mint 30 éven keresztül működött.
  A szakszervezet a létszámleépítéssel sohasem értett egyet, de nem tudta azt megakadályozni. Annyit tehettünk, hogy ellenőrzés alatt tartottuk a leépítések indokoltságát és jogszerűségét. Egyénre szabottan foglalkoztunk szinte minden érintettel, megnéztük, hogy kinek jó a korkedvezményes nyugdíjazás, ki esik bele az előnyugdíjba, kinek van más megélhetési forrása vagy lehetősége, ki milyen szociális juttatásra jogosul majd, ha munkanélkülivé válik. Ebben a vezetés is partner volt, annak ellenére, hogy sok pénzébe került a vállalatnak, mivel a kollektív szerződésünk lényegesen magasabb végkielégítést biztosított az elbocsátott munkavállalóink számára, mint amennyit a törvényi előírások biztosítanak.

  Az elbocsátásokkal egy időben a megmaradt dolgozóinknál jelentős mértékben sikerült emeltetnünk a bért, amellyel elértük a versenyszféra szintjét. Az ezekben az években készült munka-erőpiaci tanulmányok az bizonyítják, hogy a bérezési és juttatási rendszerünk versenyképessé vált. Sok mindenre kellett odafigyelnünk. Olyan időszakban kellett védeni és megjeleníteni a munkavállalói érdekeket, amikor erre még nem volt igazán gyakorlati tapasztalatunk.
  Eközben át kellett alakítani saját szervezetünket is, hogy megfeleljünk az új helyzetnek.
 • Jelenlegi Társaságunk a 2008. évi integrációt követően négy egységben található. Az egységek nem csak tevékenységük, de földrajzi elhelyezkedésük szerint is elkülönülnek egymástól. Két egységünk működik Zalaegerszegen, ahol egyik egységünkben a kismegszakítók összeszerelése, a másikban pedig közép-, és kisfeszültségű elosztók gyártása folyik.
  Gyöngyösi egységünkben a korábbi Prodax termékek gyártásának fokozatos megszűnése utáni profilváltás történik. Kereskedelmi egységünk budapesti központtal, teljes Magyarországot lefedő kereskedelmi hálózattal működik.
  Szintén a Társaságcsoport tagja a szigetszentmiklósi telephelyen lévő elosztó központ, amely a 2008. évi leválásukat követően jelenleg már önálló jogi személyként működik.
 • A privatizáció óta a szervezeti átalakítások a Társaságnál szinte állandónak mondhatóak, de szakszervezetünk stabil, a földrajzi elhelyezkedések ellenére is egységes maradt.
  A nagyarányú létszámleépítések következtében szakszervezetünk taglétszáma ugyan jelentősen lecsökkent, de szervezettségünk összességében soha nem csökkent 50% alá, sőt az elmúlt évi integrációnak köszönhetően a gyöngyösi egységünk munkavállalóinak belépésével jelentősen megnőtt. A szervezettség azonban az egyes vállalati egységek tekintetében nem tekinthető homogénnek.
  A legutóbbi, a kereskedelmi szervezetet ért létszámleépítés következtében sajnálatos módon a hatékony működés szempontjából kritikus szintre csökkent le a szakszervezeti tagok létszáma ebben az egységben.


   
  • Egységeink tagolódása, valamint az élet hozta nem kívánatos létszámváltozások olyan feladatokat tűztek ki elénk, amelyek megoldását nem lehet halogatni. Át kell alakítanunk a szakszervezetünk felépítését, meg kell változtatnunk működésünk szabályait igazodva a megváltozott vállalati felépítéshez, valamint növelnünk kell egyes szervezeti egységeinken belül a szervezettségünket. Bízunk benne, hogy munkánkkal igazoljuk az érdekvédelem fontosságát, amely elsősorban a munkaviszonyra, munkakörülményekre, az anyagi kondíciókra, a juttatási rendszerre irányul. Egyre több fiatallal sikerül elismertetnünk a szakszervezet szükségességét és jelentőségét, bemutatnunk a közösség erejét, és elérnünk azt, hogy minél több fiatalt is üdvözölhessünk a szakszervezet tagjainak sorában. Lehetőségeinket igyekszünk kihasználni, kezdeményezünk, tárgyalunk, véleményeket fogalmazunk meg. Be kell vallanunk, hogy nem mindig tudunk olyan elfogadható eredményeket elérni, mint amilyeneket szeretnénk, de tisztségviselőink igyekezetét motiválja tagságunk igénye és támogatása. A szakszervezet székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/B.