Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet
TIVISZ
Cím:
4024 Debrecen Kossuth L. u. 41.
Tisztségviselő:
Pinczés Ernő
Debrecen
Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet

A TIVISZ 1991-ben alakult a Vas-, Fém- és Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Villamosenergia-ipari Tagozat TITÁSZ Alapszervezetének jogutódja.

  • Székhelye: Debrecen, Kossuth u. 41.
  • Működési területe: az E.ON Hungária Csoport, de jellemzően három megyét takar (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).
  • Bejegyzett jogi személy.

 

 

A munkavállalók önkéntes akaratából létrehozott egységes, önálló érdekvédelmi szervezet, amely a szolidaritás elve alapján képviseli és minden törvényes eszközzel érvényesíti a munkavállalók gazdasági, szociális, munkajogi és kulturális érdekeit, érdekvédelmet nyújt tagjai számára és önsegélyező tevékenységet is ellát.

Működése azokra a demokratikus formákra (demokratikus választás és képviselet elve, alulról felfelé történő építkezés általános elve, önrendelkezés és önálló képviselet elve, egymás iránti szolidaritás elve) épül, amelyek érvényre juttatják a tagság érdekképviseletét és kizárják az antidemokratikus eljárásokat.

Működése, mind tevékenysége politikai pártoktól független.

A fő célja tagságának érdekképviselete és érdekvédelme, a szolidaritás megteremtése és megőrzése. Legfontosabb feladata feltárni és képviselni tagjai gazdasági, munkajogi, szociális és kulturális érdekeit, önsegélyező tevékenységet ellátni, védeni a tagságának, mint munkavállalóknak a jogszabályokban biztosított jogait. Ennek érdekében élnie kell mindazon jogosítványokkal, melyet a jogszabályok, a kollektív szerződések és egyéb szabályzatok, megállapodások a szakszervezet számára biztosítanak.

A szervezet rendelkezik alapszabállyal, SZMSZ-szel, választási szabályzattal, s nem utolsó sorban Programmal. A program rögzíti az egyes részfeladatokat: foglalkoztatás, bér, munkahelyek biztonsága, jóléti szociális ellátás, együttműködés, TIVISZ működés, pénzügyek.

A TIVISZ legfelsőbb szerve az Összbizalmi Testület. Az Összbizalmi Testület ülései közötti időszakban az Összbizalmi Testület jogait a Képviseleti Testület gyakorolja, kivéve azokat, amelyek az Összbizalmi Testület kizárólagos jogkörébe tartoznak.

Ellenőrző testületként működik a Gazdasági Ellenőrző Bizottság (GEB).

A TIVISZ választott tisztségviselői: elnök, a Gazdasági Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai, üzemi testületi titkár, üzemi megbízott, főbizalmi, bizalmi.

Együttműködés jellemzi a cégcsoporton belüli és kívüli érdekvédelmi szervezetek munkáját. Az Üzemi Tanács választott képviselői is szinte egy-két kivétel nélkül szakszervezet delegáltjai. Kapcsolatunk a munkavállalók számára gyümölcsöző.

A cégcsoport tagvállalatait Felügyelő Bizottság ellenőrzi, ahol a munkavállalói oldal képviselői is rendszerint szakszervezeti tag.

Jogsegélyszolgálat keretében ügyvédi iroda segíti a napi munkát, valamint a tagság számára lehetőséget biztosít a magán élet jogi ügyeinek intézésére.

Fontosnak tartjuk tisztségviselőink oktatását, képzését. Az EVDSZ és LIGA által indított képzéssorozatokban, konferenciákon rendszeresen részt veszünk.

Figyelemmel követjük a napi politikát, a kormány és törvényalkotás munkáját, az állampolgárokat érintő jogszabály módosításokat, s ha szükséges kifejezzük ellenvéleményünket (állásfoglalás, demonstráció, sztrájk).

Nyugdíjas és Ifjúsági Tagozat működik, mely az utánpótlás és a nyugalmazott kollégák problémáit öleli fel.

Küldötteink folyamatosan jelen vannak a VIT Nyugdíjpénztár ülésein.

Tagjaink aktívan részt vesznek az országos ágazati sportversenyeken, és mint rendező fél is próbálunk helytállni (VOTT, VDSZSZ Sportnap, stb.).

Együtt, erősebbek vagyunk!