Villamosenergiai-ipari Dolgozók Dunántúli Alapítású Szakszervezete
VD-DUVISZ
Cím:
2841 Oroszlány Pf.: 23.
Tisztségviselő:
Téglás József
Oroszlány
Villamosenergiai-ipari Dolgozók Dunántúli Alapítású Szakszervezete

A DUVISZ 1995-ben alakult, a bánhidai és oroszlányi villamos erőművek, a dorogi és tatabányai fűtőerőművek, továbbá a VILLKESZ Kft.-be kiszervezett munkavállalók (szakszervezeti tagok) összefogásával. A szervezettség kb. 70-75%.    A szervezet 2016. őszi bemutatkozása a Forró Drótban olvasható.

 

Villamosenergiai-ipari Dolgozók Dunántúli Alapítású Szakszervezete (VD-DUVISZ)

 

  • A területi ellentéteket szító politikai magatartás és a vállalati szervezeti átalakítások következtében kialakult negatív hatások ellenére megőrizni a szolidaritás elvéből építkező szakszervezeti egységet,
  •  
  • a bányászati túlsúly mellett folyamatos munkát igényelt szakmakultúránk érdekeinek színvonalas képviselete,
  •  
  • a bánya integrációt követően létrehozni a Koordinációs Tanácsot - melynek munkája során szoros együttműködést alakítottunk ki a helyi BDSZ szervezetekkel,
  •  
  • nagy odafigyelést igényelt a Vértesi Erőmű ZRt. működési garanciáinak megteremtése és a retrofitos fejlesztés állami keretek közötti megvalósítása érdekében folytatott lobbi tevékenység,
  •  
  • az évenként visszatérő létszámleépítések során kemény és következetes magatartással lehetett elérni a munkavállalói érdekek hangsúlyos megjelenítését.


Jelenleg elmondható, hogy munkavállalóink kollektív jogainak megjelenítése az ágazati átlagnak megfelelő színvonalon a Vértesi Erőmű ZRt.-nél is biztosított.

A szakszervezeti elnök Téglás József

DUVISZ tisztségviselõk névsora 2016:

VÉRTESI ERŐMÛ ZRT. Oroszlány:

Dedics László ÜBT titkár; Hajós Béla főbizalmi, bizalmi; Fermann József fõbizalmi; Novák Elemér fõbizalmi, bizalmi;Magi Imréné fõbizalmi, Ellenőrző Biz. elnök; Hiszékeny Zsolt bizalmi; Miskolczi Ferenc bizalmi; Vida András bizalmi; Cságoláné Farkas Mária bizalmi; Tóth Sándorné bizalmi;

MVM OVIT Zrt.:

Matisz Zsolt ÜBT elnök, főbizalmi; Cser Lajos fõbizalmi, bizalmi; Presser Mátyás bizalmi

Dorog Esztergom Erőmű Kft.:

Bohner Tamás ÜSZB titkár; Fekete Ferenc bizalmi; Simonek József bizalmi; Vígh Zoltán bizalmi; Wágner Zsolt ÜSZB elnök

Promtávhő Kft.: Berkesi Ottó főbizalmi

Kőbányahő Kft.: Olaj György főbizalmi

Választási Bizottság: Lengyel Imréné elnök, Szerencsés Péter, Mátis András, Szalontai Norbert, Imre Katalin (Ellenőrző Bizottság tag), Molnár Miklós (Nyugdíjas tagok képviselő).

Szakszervezeti vezetőink többsége - a megalakulás óta - már a 3. választási ciklusát tölti.

Jelentős eredményként tartjuk számon az alábbiakat:

- a mindenkori törvényes változásokat követő, az ÁKSZ előírásait betartó és a két szakmakultúrában munkát vállalók számára egységes munkavállalói megítélést garantáló Kollektív Szerződés,

- az évenkénti ágazati bérmegállapodásokhoz igazodó, helyi szintű bér- és szociális megállapodás,

- Középtávú Humánpolitikai Megállapodás (foglalkoztatási),

- Önkéntes Nyugdíjpénztár (VIT), VITAMIN Egészségpénztár és az Önsegélyező pénztár ÖSP II) működtetése,

- Nyugdíjas Alapítvány és nyugdíjas klubok működtetése,

- oktatások, továbbképzések, nyugdíjas találkozók, ifjúsági találkozók, Nőnap, sport- és villamos napok, szakszervezeti jubileumi ünnepségek szervezése stb.,

- számtalan alkalommal - több esetben sikeresen - segítjük a fiatal tehetségek (művészeti csoportok, sportolók) megjelenését.


Munkánkra jellemző, hogy eredményeinket széles körű tagsági támogatás mellett értük el. Munkátokért ismételten köszönetet mondunk!